Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.13.06 - Інформаційні технології

Бобровнікова Кіра Юліївна

kirabobrovnikova@gmail.com

Навички

С/С++Професійно
JavaScriptПрофесійно
React NativeПрофесійно
Методи виявлення шкідливого програмного забезпеченняПрофесійно

Бобровнікова Кіра Юліївна

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація

Кандидат технічних наук, доцент

2013 – Хмельницький національний університет за спеціальністю «Системне програмування».

2017 – захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у корпоративних мережах на основі аналізу DNS-трафіка» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Сфера наукових інтересів

Діагностування комп’ютерних систем та мереж на наявність шкідливого програмного забезпечення

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Смарт-технології та Інтернет речей

    – Системне програмування та Інтернет речей

для магістрів:

    – Теорія і технології проєктування спеціалізованих операційних систем

Kira Bobrovnikova

Educational qualification

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

2013 – Khmelnytsky National University, majoring in “System Programming”.

2017 – defended her PhD thesis “Information technology for detecting botnets in corporate networks based on DNS traffic analysis” in specialty 05.13.06 – “Information Technology” at Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy.

Research interests

Diagnosing computer systems and networks for malware

Translate »