Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук

Засорнов Олександр Сергійович

zasornovo@khmnu.edu.ua, azasornov@gmal.com

Навички

Мова програмування С++Професійно
Мова програмування С#Професійно
Virtual machines: VirtualBox, KVM, QEMU, VMwareПрофесійно
Microprocessor programming (AVR, ESP 8266, ESP 32)Професійно
3D modeling: FreeCad, 2D modeling: InkscapeПрофесійно
Професійно

Засорнов Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

1989 – закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів».
2004 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 – “Матеріалознавство” на тему: “Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу”.
2008 – здобув вчене звання доцента.

2016-2019р. – брав активну участь у наукових дослідженнях за темами 5Б-2016 “Науково-прикладні методи та комбіновані системи компенсації пікового навантаження електромереж на базі суперконденсаторів”, 1Б-2018 “Розроблення високоефективних методів відбору енергії від фотоелектричних елементів”.

Має більше 50 публікацій.
Автор трьох монографій і десяти патентів.

Наукові інтереси

Розробка приладів та автоматизованих систем для визначення властивостей матеріалів;

Програмування мікроконтролерів та робототехнічних систем

Монографії

The investigation of changes in the heat-protective properties of clothing in the process of exploitation / O. Zasornov., І. Zasornova // Actual problems of modern science. Monograf: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – 2017. – P. 615-624. ISBN 978-83-938655-3-6.

The increase of the efficiency of sewing enterprises work which use the “CROSS” method of embroidery / І. Zasornova, О. Zasornov, V. Buzil // Innovative technologies and sustainability in textiles and apparel. Monograph: edited by O. Zakharkevich, N. Radek, O. Paraska / І. Zasornova, О. Zasornov. – Kielce: Centre for Laser Technologies of Metals, Kielce, Poland, 2019. – P. 73-83.

Development of a device and methods for assessing the flammability of materials / A. Zasornov, I. Zasornova // Advanced technologies in education, industry and the environment. Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. Р. 109-121.

Патенти

Патент на корисну модель МПК F24S30/00 № 139616 Система наведення на сонце фотоелектричних модулів або концентраторів / Засорнов О.С., Мартинюк В.В., Косенков В.Д., Засорнова І.О. – № u201907078 Заявл. 25.06.2019; Опубл. 10.01.2020.

Патент на корисну модель, МПК G01N33/36. № 116103 Прилад для визначення капілярності волокнистих матеріалів / Засорнов О.С., Привала В.О., Засорнова І.О. – № u201611262; Заявл. 07.11.2016; Опубл. 10.05.2017.

Патент на корисну модель, МПК D04H1/46. № 55612 Термостійкий теплозахисний матеріал для спецодягу і взуття / Засорнов О.С., Сарана О.М. – u201002866; Заявл. 15.03.2010; Опубл. 27.12.2010.

Патент на корисну модель, МПК D04H1/46. № 67011 Спосіб визначення капілярності волокнистих матеріалів / Мичко А.А., Привала В.О., Сарана О.М., Засорнов О.С. – 2003043791; Заявл. 24.04.2003; Опубл. 15.06.2004.

Патент на корисну модель, МПК G01N21/71. № 66999 Прилад для оцінки горючості матеріалів / Болібрух Б.В., Мичко А.А., Ковалишин В.В., Сарана О.М., Засорнов О.С. – 2003043461; Заявл. 16.04.2003; Опубл. 15.06.2004.

Патент на корисну модель, МПК G01N33/36. № 59809 Прилад для визначення капілярності волокнистих матеріалів / Привала В.О., Мичко А.А., Сарана О.М., Засорнов О.С. – 20021210340; Заявл. 20.12.2002; Опубл. 15.09.2003.

Патент на корисну модель, МПК G01N33/36 H01L31/00. № 56625 Спосіб оцінки горючості матеріалів / Болібрух Б.В., Ковалишин В.В., Сарана О.М., Засорнов О.С., Мичко А.А. – 2002086435; Заявл. 01.08.2002; Опубл. 15.09.2003.

Патент на корисну модель, МПК G01N25/00 G01N3/18. № 44110 Прилад для оцінки термозахисних властивостей матеріалів при дії рідких горючих речовин / Сарана О.М., Троян О.М., Засорнов О.С., Болібрух Б.В., Мичко А.А. – 2001053033; Заявл. 04.05.2001; Опубл. 15.01.2002.

Патент на корисну модель, МПК G01N3/18. № 40386 Установка для оцінки термозахисних властивостей матеріалів при дії теплових випромінювань / Засорнов О.С., Сарана О.М., Троян О.М., Мичко А.А. – 2000127586; Заявл. 27.12.2000; Опубл. 16.07.2001.

Патент на корисну модель, МПК G01N3/18. № 39669 Спосіб оцінки термостійкості матеріалів / Сарана О.М., Засорнов О.С., Троян О.М., Мичко А.А. – 2000127064; Заявл. 08.12.2000; Опубл. 15.06.2001.

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Програмування мікроконтролерних систем;
    – Програмування робототехнічних систем;
    – Комп’ютерна схемотехніка та системи автоматизованого проєктування

Olexandr Zasornov

Educational qualification

1989 – graduated from Khmelnytsky Technological Institute of Consumer Services with a degree in “Technology of garments”.
2004 – defended his dissertation on speciality 05.02.01 – “Materials Science” on the topic: “Development of a method and evaluation of heat-protective properties of materials for overalls.”
2008 – received the academic title of associate professor.

2016-2019 – took an active part in research on 5B-2016 “Scientific and applied methods and combined systems for peak load compensation of networks based on supercapacitors”, 1B-2018 “Development of highly efficient methods of energy extraction from photovoltaic cells”.

Has more than 50 publications.
Author of three monographs and ten patents.

Research interests

Development of devices and automated systems for determining the properties of materials;
Programming of microcontrollers and robotic systems

Translate »