Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

126 – Інформаційні системи та технології (скорочений термін навчання)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

освітньо-професійна програма бакалавра “Інформаційні системи та технології”

Умови вступу

У 2024 році для вступу на освітній ступінь бакалавра після завершення освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – (також в правилах прийому узагальнено як НРК5) потрібні результати чотирьох предметів НМТ 2024 року; трьох предметів НМТ 2022 або 2023 років; а також приймаються результати ЗНО 2021 року (два предмети).

У 2024 році національний мультипредметний тест (НМТ-2024) складається з української мови, математики, історії України (обов’язкові предмети) та або фізики, або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології, або української літератури, або географії України (четвертий предмет за вибором вступника).

 

Детальніше

Етапи вступу

1
з 14 березня до 11 квітня 2024 р. (реєстрація на додаткову сесію з 10 до 15 травня 2024 року)

Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)

2
з 14 травня до 25 червня 2024 р.
Проведення НМТ Основна сесія

 

3
1 липня 2024р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів https://vstup.edbo.gov.ua/
4
 з 03 липня до 18:00 10 липня 2024р.
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця державного замовлення
5
8 липня – 19 липня 2024 р. (до 31 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Проведення співбесід та творчих конкурсів на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб
6
з 19 липня до 18:00 31 липня 2024 року
Реєстрація заяв вступників. Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі  
7
до 18:00 25 липня 2024 року

Завершення реєстрації для участь у співбесідах та творчих конкурсах за кошти фізичних та/або юридичних осіб

8
не пізніше 5 серпня 2024 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
9
до 8 серпня 18:00 2024 року
Підтвердження місця навчання на місця державного замовлення (подання документів)
10
не раніше 9 серпня 2024 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
11
не пізніше 10 серпня 2024 року
Зарахування вступників за державним замовленням
12
до 17:00 12 серпня 2024 року
Підтвердження місця навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання документів)
13
не пізніше 30 серпня 2024 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Мотиваційний лист

Вимоги до мотиваційних листів вступників ХНУ в 2024 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2024 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

  1. Вступ.
  2. Основна частина.
  3. Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. 

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

  • здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо);
  • знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. 

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційні листи, які містять ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів

Особливості вступної кампанії в 2024 році

126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології”

Ознайомся

Вибіркові траєкторії навчання бакалаврів

Дізнайся більше

Також кафедра комп‘ютерної інженерії та інформаційних систем готує бакалаврів зі скороченим терміном навчання за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування“.

Тривалість підготовки становить 2 роки 10 місяців (за освітньо-професійною програмою).

Translate »