Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

126 – Інформаційні системи та технології (скорочений термін навчання)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

освітньо-професійна програма бакалавра “Інформаційні системи та технології”

Умови вступу

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань

  • для бюджетних конкурсних пропозицій   у формі ЗНО/НМТ з української мови і літератури (української мови), ЗНО/НМТ з математики;
  • для небюджетних конкурсних пропозицій у формі ЗНО/НМТ з української мови і літератури (української мови), ЗНО/НМТ  з математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) .

Етапи вступу

1
01 липня 2022 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

 

2
29 липня 2022 р.
Початок прийому заяв та документів

 

3
18.00 23 серпня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, що претендують на навчання за державним замовленням 

4
18.00 02 вересня 2022р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, що претендують на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

 

5
02 вересня 2022 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

6
 18 00 07 вересня 2022 року
Терміни виконання вимог до зарахування за державним замовленням

 

7
15 вересня 2022 року
Терміни виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
8
09 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
9
16 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Предмети ЗНО/НМТ та вагові коефіцієнти для бюджетної пропозиції

0
Українська мова
0
Математика

Предмети ЗНО/НМТ та вагові коефіцієнти для контрактної пропозиції

0
Українська мова
0
Математика або Історія України або Іноземна мова або Географія або Біологія або Фізика або Хімія

Мотиваційний лист

Вимоги до мотиваційних листів вступників ХНУ в 2022 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2022 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

  1. Вступ.
  2. Основна частина.
  3. Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. 

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

  • здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо);
  • знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. 

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційні листи, які містять ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів

Особливості вступної кампанії в 2022 році

126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології”

Ознайомся

Вибіркові траєкторії навчання бакалаврів

Дізнайся більше

Також кафедра комп‘ютерної інженерії та інформаційних систем готує бакалаврів зі скороченим терміном навчання за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування“.

Тривалість підготовки становить 3 роки (за освітньо-професійною програмою).

Translate »