Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Корисна інформація для студентів спеціальностей

123 – Комп’ютерна інженерія
126 – Інформаційні системи та технології

Освітній процес

ОПП “Комп’ютерна інженерія та програмування” першого (бакалаврського) рівня (мова викладання – англійська)

Контакти кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Хмельницький, вул. Кам’янецька 112
1 корпус Хмельницького національного університету
Кафедра 1-114

095-11-22-544
hovorushchenko@khmnu.edu.ua
govorushchenko@gmail.com

Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00

Ми в соціальних мережах

Склад кафедри

Деталізовані навчальні плани

Навчальний план

деталізований навчальний план спеціальності 123 – Комп’ютерна iнженерiя та програмування першого (бакалаврського) рівня

Ознайомся

Навчальний план

деталізований навчальний план спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології першого (бакалаврського) рівня

Ознайомся

Навчальний план

деталізований навчальний план спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія другого (магістерського) рівня

Ознайомся

Навчальний план

деталізований навчальний план спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія третього (доктор філософії) рівня

Ознайомся

Вибіркові траєкторії навчання бакалаврів

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем для ефективного здобуття знань в галузі ІТ пропонує бакалаврам спеціальностей 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування” та 126 – Інформаційні системи та технології вибір з таких чотирьох траєкторій:

 • Програмування
 • IoT + DevOps
 • Інформаційні системи
 • Програмні засоби захисту інформації і кібербезпеки КІ

Додаткові роз’яснювальні матеріали з вибору навчальних дисциплін

Додаткові роз’яснювальні матеріали щодо вибору навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти, які навчаються на факультеті інформаційних технологій

Процедура вибору здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем теми кваліфікаційної роботи

1

У вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 4-го курсу обирає наукового керівника кваліфікаційної роботи, враховуючи збіжність власних науково-практичних інтересів з науково-практичними інтересами керівника

2

У вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 4-го курсу працює з науковим керівником над вибором теми – при цьому слід враховувати можливість її виконання саме в цьому закладі вищої освіти, актуальність та перспективність теми, наявність теоретичної бази за даною темою

3

Необхідно врахувати практичну значущість теми (можливі напрямки тематики кваліфікаційної роботи, приклади формулювання тем кваліфікаційних робіт представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи: для освітньої програми “Комп’ютерна інженерія та програмування”, та для освітньої програми “Інформаційні системи та технології”)

4

До 30 вересня поточного навчального року здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я завідувача кафедри щодо закріплення теми кваліфікаційної роботи та керівника кваліфікаційної роботи (форма заяви представлена в методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи: для освітньої програми “Комп’ютерна інженерія та програмування”, та для освітньої програми “Інформаційні системи та технології”

5

Завідувач кафедри розглядає подані заяви і до 10 жовтня поточного навчального року формує список закріплених тем кваліфікаційних робіт та призначає керівників здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем

6

На підставі подання кафедри, наказом Хмельницького національного університету офіційно затверджується тема та призначається керівник кваліфікаційної роботи

Процедура вибору здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем теми кваліфікаційної роботи

1

У вересні для ОНП / у березні для ОПП здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури для ОНП / 1-го курсу магістратури для ОПП обирає наукового керівника кваліфікаційної роботи, враховуючи збіжність власних наукових інтересів з науковими інтересами керівника

2

У вересні для ОНП / у березні для ОПП  здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури для ОНП / 1-го курсу магістратури для ОПП працює з науковим керівником над вибором теми – при цьому слід враховувати можливість її виконання саме в цьому закладі вищої освіти, актуальність та перспективність теми, наявність теоретичної бази за даною темою

3

Необхідно врахувати практичну значущість теми (можливі напрямки тематики кваліфікаційної роботи представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра, приклади формулювання тем кваліфікаційних робіт магістра представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра: для освітньої програми “Комп’ютерна інженерія та програмування”, та для освітньої програми “Інформаційні системи та технології”)

4

До 30 вересня для ОНП / до 31 березня для ОПП здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я завідувача кафедри щодо закріплення теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника кваліфікаційної роботи (форма заяви представлена в методичних вказівок щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра для освітньої програми “Комп’ютерна інженерія та програмування” та для освітньої програми “Інформаційні системи та технології”)

5

Завідувач кафедри розглядає подані заяви і до 10 жовтня для ОНП / до 10 квітня для ОПП формує список закріплених тем кваліфікаційних робіт та призначає наукових керівників здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем

6

На підставі подання кафедри, наказом Хмельницького національного університету офіційно затверджується тема та призначається керівник кваліфікаційної роботи

Шаблони для виконання кваліфікаційних робіт

для бакалаврів

Оформлення пояснювальної записки кваліфікаційної роботи бакалавра ОБОВ’ЯЗКОВО здійснюється з використанням шаблону. Послідовність оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра:

 • Титульний лист (не нумерується, без рамки)
 • Завдання (не нумерується, без рамки)
 • Відомість документів (відомість роботи, не нумерується, з рамкою)
 • Анотація (без рамки)
 • Зміст (нумерується як аркуш 2, з рамкою)
 • Вступ (нумерується, з рамкою)
 • Розділи (нумеруються, з рамкою)
 • Перелік джерел посилань ГОСТ-2015 (нумерується, з рамкою)
 • Додатки (нумеруються, без рамки, нумерація наскрізна)

До пояснювальної записки додаються:

 • рецензія (заповнюється керівником);
 • направлення на захист (видається керівником).

 

Виконану бакалавром роботу потрібно завантажити в репозитарій ХНУ .
Для цього потрібно сформувати 2 файли: відповідний файл формату pdf та супровідний файл формату doc(x)
Структура файлу pdf:
 1.  Титульна сторінка роботи (скан зі всіма підписами)
 2.  Завдання  (скан обох сторінок зі всіма підписами)
 3.  Відомість документів (відомість роботи);
 4.  Анотація
 5.  Вся робота із додатками
 6.  Довідка Unichek (тільки перша сторінка)
 7.  Довідка AntiPlagiarizm
 8.  Рецензія (скан обох сторінок з підписами)
 9.  Заява студента про дозвіл на перевірку та розміщення в репозитарій (скан з підписами) – Зразок заяви у приєднаному файлі ШАБЛОНУ
 10.  Рішення експертної комісії щодо допуску роботи до захисту (скан з підписами) – Зразок у приєднаному файлі  ШАБЛОНУ
 
Орім того для наших бібліотекарів потрібно сформувати супровідний файл формату doc(x), який містить наступну інформацію:
 • автор, назва роботи, спеціальність, анотація, ключові слова, кількість сторінок( щоб не відкривати файли)  – Зразок у приєднаному файлі ШАБЛОНУ
Пропонується файли називати за прізвищем студента та номером групи, наприклад Іваненко_КІП-19.pdf
Завантаж шаблон для КІП Завантаж шаблон для ІСТ
 
P.S. Роботи, не оформлені у вказаних шаблонах, допускатися до нормоконтролю не будуть.

 

для магістрів

Оформлення пояснювальної записки кваліфікаційної роботи магістра ОБОВ’ЯЗКОВО здійснюється з використанням шаблону. Послідовність оформлення кваліфікаційної роботи магістра:

 • Титульний лист (не нумерується)
 • Завдання (не нумерується, один двосторонній лист)
 • Зміст (нумерується як аркуш 2, нумерація справа зверху)
 • Список термінів, скорочень та позначень (не нумерується, у випадку наявних 5 та більше не загально прийнятих позначень, інакше – не обов’язково)
 • Вступ (нумерується)
 • Розділи (нумеруються)
 • Перелік джерел посилань (нумерується)
 • Додатки (нумеруються, нумерація наскрізна)

Примітка: додатки повинні містити копію статті чи тез, а також слайди презентації. До пояснювальної записки додаються:

 • реферат (залишається на кафедрі);
 • заява студента про дозвіл на перевірку та розміщення в репозитарій;
 • рецензія (заповнюється керівником);
 • направлення на захист (видається керівником);
 • рішення експертної комісії щодо допуску роботи до захисту;
 • довідка Unichek (тільки перша сторінка);
 • довідка AntiPlagiarizm.

 


 

Виконану магістром роботу потрібно завантажити в репозитарій ХНУ .
Для цього потрібно сформувати 2 файли: відповідний файл формату pdf та супровідний файл формату doc(x)
Структура файлу pdf:
 1.  Титульна сторінка роботи (скан зі всіма підписами)
 2.  Завдання  (скан обох сторінок зі всіма підписами)
 3.  Реферат
 4.  Вся робота із додатками
 5.  Довідка Unichek (тільки перша сторінка)
 6.  Довідка AntiPlagiarizm
 7.  Рецензія (скан обох сторінок з підписами)
 8.  Заява студента про дозвіл на перевірку та розміщення в репозитарій (скан з підписами) – Зразок заяви у приєднаному файлі ШАБЛОНУ
 9.  Рішення експертної комісії щодо допуску роботи до захисту (скан з підписами) – Зразок у приєднаному файлі  ШАБЛОНУ
 
Орім того для наших бібліотекарів потрібно сформувати супровідний файл формату doc(x), який містить наступну інформацію:
 • автор, назва роботи, спеціальність, анотація, ключові слова, кількість сторінок( щоб не відкривати файли)  – Зразок у приєднаному файлі ШАБЛОНУ
Пропонується файли називати за прізвищем студента та номером групи, наприклад Іваненко_КІ2м-21.pdf
 
Завантаж шаблон для КІП

 

Завантаж шаблон для ІСТ

 

P.S. Роботи, не оформлені у вказаних шаблонах, допускатися до нормоконтролю не будуть.
Translate »