Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Наукова робота кафедри

Компоненти наукової роботи кафедри

Підготовка наукових кадрів

Викладачі кафедри активно займаються виконанням наукової роботи, результати якої відображаються в підготовлених та захищених дисертаціях на здобуття наукових ступенів, публікаціях наукових результатів в фахових виданнях з переліку затвердженого МОН України та виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of ScienceDBLP,  а також виконують роботи за держбюджетними тематиками і грантовими проектами.

Кафедрою видається англомовний науковий журнал  Computer systems and information technologies (ISSN 2710-0766, ISSN 2710-0774 (online), який публікується з 2020 року і входить до категорії Б.

За кафедрою закріплено підготовку докторів філософії (аспірантів) спеціальності 123 комп’ютерна інженерія, керівництво якими здійснюється викладачами кафедри.

Під керівництвом д.т.н., професора Локазюка В.М. було підготовлено та захищено 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій з інформаційних технологій, з яких викладачі кафедри:

 • Савенко О.С. (к.т.н.);
 • Говорущенко Т.О.(к.т.н.);
 • Медзатий Д.М.;
 • Іванов О.В.;

під керівництвом д.т.н., професора Поморової О.В. – одна докторська та дві кандидатських дисертації, яких викладачі кафедри:

 • Говорущенко Т.О. (д.т.н.);
 • Гнатчук Є.Г.;

під керівництвом д.т.н., професора Савенка О.С. – чотири кандидатські дисертації і один доктор філософії, з яких викладачі кафедри:

 • Лисенко С.М. (к.т.н.);
 • Бобровнікова К.Ю.;
 • Нічепорук А.О.;

під керівництвом д.т.н., професора Говорущенко Т.О. – один доктор філософії (викладачка кафедри):

 • Павлова О.О.

Дисертації, захищені викладачами кафедри

 • Говорущенко Тетяна Олександрівна – кандидатська дисертація на тему “Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій” захищена в 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; докторська дисертація на тему «”Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення”» захищена в 2018 році в Українській академії друкарства за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Говорущенко Тетяна Олександрівна – докторська дисертація на тему  «Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).
 • Савенко Олег Станіславович – кандидатська дисертація на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів» захищена в 1999 році в Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.
 • Савенко Олег Станіславович – докторська дисертація на тему «Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти у Національному університеті “Львівська політехніка”.
 • Лисенко Сергій Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм» захищена в 2011 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Лисенко Сергій Миколайович – докторська дисертація на тему «Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).
 • Медзатий Дмитро Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Нейромережний метод та засоби прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем» захищена в 2006 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • Іванов Олексій Валентинович – кандидатська дисертація на тему «Математичні моделі та методи конфігурування структури телекомунікаційного середовища» захищена в 2007 році в Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • Гнатчук Єлизавета Геннадіївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів» захищена в 2008 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Бобровнікова Кіра Юліївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіка» захищена в 2017 році в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Нічепорук Андрій Олександрович – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів у локальних комп’ютерних мережах» захищена в 2018 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Павлова Ольга Олександрівна – кандидатська дисертація на тему «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу ПЗ на основі онтологічного підходу» захищена в 2021 році в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Аспіранти кафедри

Рік вступу: 2017

  • Боднар Микита Артемович. Тема дисертації: «Інтелектуалізована система аналізу і синтезу програмних засобів комп’ютерних систем» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Стецюк Микола Васильович. Тема дисертації: «Методи та засоби забезпечення відмовостійкості та живучості спеціалізованих інформаційних технологій в умовах впливів зловмисного програмного забезпечення» (123).  Захистив дисертацію в 2022 році.  Науковий керівник: Савенко О.С.
  • Бельфер Роман Едуардович. Тема дисертації: «Методи та засоби організації мережної комунікації для створення соціальних платформ» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.
  • Нічепорук Юрій Олександрович. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення кібер-загроз на основі еволюційних алгоритмів» (123). Науковий керівник: Лисенко С.М.
  • Щука Роман Володимирович. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення шкідливого програмного забезпечення на основі компонентів штучного інтелекту» (123). Науковий керівник: Лисенко С.М.
  • Паюк Вадим Павлович. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення експлоїтів в програмному забезпеченні» (122). Науковий керівник: Савенко О.С.

Рік вступу: 2018

  • Красовський Микола Віталійович. Тема дисертації: «Багатофункціональна кооперативна робототехнічна система на основі онтологічного підходу» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Денисюк Дмитро Олександрович. Тема дисертації: «Система превентивного захисту Web-сайтів та виявлення шкідливих кодів на Web-сайтах шляхом аналізу трафіку користувачів та запитуваних ресурсів» (123). Науковий керівник: Бобровнікова К.Ю.
  • Павлова Ольга Олександрівна. Тема дисертації: «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу ПЗ на основі онтологічного підходу» (122). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2021 р. Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Яновицький О.С. Тема дисертації: «Методи і програмно-технічні засоби кіберфізичної радіолокаційної системи керування повітряним рухом» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.

Рік вступу: 2019

  • Казанцев А.Д. Тема дисертації: «Інтелектуальна система виявлення шкідливого мережевого трафіку на основі алгоритмів глибокого навчання» (123). Науковий керівник: Нічепорук А.О.
  • Лопатто І.Ю. Тема дисертації: «Інтелектуальний агент верифікації врахування інформації предметної галузі в процесі розроблення комп’ютерних систем» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Мельниченко О.В. Тема дисертації: «Методи та самоорганізована система розпізнавання структурних образів однієї природи з використанням БПЛА» (122). Науковий керівник: Савенко О.С.

Рік вступу: 2020

  • Нічепорук А.А. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення комп’ютерних атак в кіберфізичних системах» (123). Науковий керівник:  Березький О.М.
  • Табенський С.М. Тема дисертації: «Методи та засоби створення розподілених систем виявлення зловмисних дій в кіберфізичних системах» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.
  • Лебіга М.А. Тема дисертації: «Інтелектуальна інформаційна технологія оцінювання якості програмного забезпечення» (122). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Ковальчук Д.В. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення мережного зловмисного програмного забезпечення в корпоративних комп’ютерних мережах» (122). Науковий керівник: Медзатий Д.М.
  • Омельчук Р.В. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак на основі штучної імунної системи» (122). Науковий керівник: Медзатий Д.М.

Рік вступу: 2021

  • Савенко Б.О. Тема дисертації: «Метод та частково централізовані системи виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах» (123). Науковий керівник:  Лисенко С.М.
  • Чайковський М.Ю.  Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення поліморфних вірусів за допомогою гібридної мультиагентної системи» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.
  • Регіда П.Г. Тема дисертації: «Метод та засоби організації гетерогенних систем для розподіленого виявлення аномальної поведінки в компонентах» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.

Рік вступу: 2022

  • Дрозд А. І. Тема дисертації: “Методи та системи виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах на основі еволюційних алгоритмів” 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Савенко О.С.
  • Осядлий В. В. Блокчейн-базована мультиагентна система безпечного керування медичними даними 123 – Комп’ютерна інженерія Говорущенко Т.О., д.т.н., професор, професор кафедри КІІС
  • Алексов С. В. Тема дисертації: “Методи і засоби розпізнавання ситуації та підтримки прийняття рішень у кіберфізичній системі «Розумний будинок»  123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Лисий А. М. Тема дисертації: “Методи та засоби захисту спеціалізованих комп’ютерних систем від несанкціонованого вторгнення 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
  • Сєргєєв Є. В. Тема дисертації: “Методи та засоби виявлення вразливостей в програмному забезпеченні комп’ютерних систем 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Медзатий Д.М.
  • Войчур Ю.О. Тема дисертації: “Методи і засоби прогнозування рівня якості та безпеки програмного забезпечення комп’ютерних систем 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Медзатий Д.М.
  • Свистун С. О.Тема дисертації: “Методи та засоби керування групами безпілотних літальних апаратів на основі узгодженої поведінки 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Гнатчук Є.Г.
  • Волошин В. В. Тема дисертації: “Методи та засоби автоматизації процесів розробки програмного забезпечення в умовах використання “хмарної” інфраструктури 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Гнатчук Є.Г.
  • Воробйов В. С. Тема дисертації: ” Методи та засоби виявлення кібератак типу фішинг у корпоративних мережах  123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник: Лисенко С.М. 
  • Бохонько О. О. Тема дисертації: “Методи та засоби ідентифікації кібератак на основі застосування соціальної інженерії 123 – Комп’ютерна інженерія. Науковий керівник:  Лисенко С.М.
  • Фегир О. В. Тема дисертації: “Методи і моделі інтелектуального аналізу даних інформаційних систем 122 – Комп’ютерні науки. Гнатчук Є.Г.
  • Попов Ю. М. Тема дисертації: “Методи та засоби виявлення атак в мережах Інтернету речей на основі машинного навчання  122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник: Бобровнікова К.Ю.
  • Мельник В. В. Тема дисертації: “Методи та засоби виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі поведінкових сигнатур 122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник: Бобровнікова К.Ю.
  • Жуковський П. О. Тема дисертації: “Методи та засоби виявлення комп’ютерних атак на основі штучних нейронних мереж 122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник: Бобровнікова К.Ю.
  • Рей К. С. Інтелектуальна технологія підтримки прийняття медичних рішень  122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник: Кисіль Т.М.
  • Данчук С. В. Інтелектуальні методи та засоби виявлення кібератак на канали зв’язку інформаційних систем 122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник: Нічепорук А.О.
  • Башта А. Р. Технологія відтворення об’єктів у доповненій реальності 122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник: Нічепорук А.О.
  • Віжевський П.В. Тема дисертації: “Метод та засоби виявлення витоку даних в корпоративних мережах згідно еволюційних алгоритмів “.  122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник Корецька Л.О.
  • Качур О. І.  Тема дисертації: “Метод та система виявлення мережних вірусів в корпоративних мережах згідно еволюційних алгоритмів” .  122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник Корецька Л.О.
  • Семенюк Б.В. Тема дисертації: “Метод та централізовані системи виявлення компютерних атак в корпоративних мережах”.  122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник Корецька Л.О. 

Рік вступу: 2023

 • Паюк В.П. Тема дисертації: “Метод та засоби самодіагностування мікроконтролерних вбудованих систем технологічних ліній”. Науковий керівник: Федула М.В.
 • Стецюк Ю.В. Методи та засоби синтезу мультикомп’ютерних систем обліку даних з обмеженим доступом в корпоративних мережах. Науковий керівник: Федула М.В.
 • Козельський О.В. Метод та засоби створення мультикомп’ютерних систем з подвійною аутентифікацією потоків даних в корпоративних мережах. Науковий керівник: Федула М.В.
 • Поплавський С.Ю. Метод та засоби виявлення зловмисного програмного забезпечення в мобільних пристроях. Науковий керівник: Капустян М.В.
 • Глухенький О.О. Метод та засоби виявлення зловмисного програмного забезпечення в кіберфізичних системах. Науковий керівник: Капустян М.В.
 • Аскеров В. Методи і засоби безпечного керування фінансовими даними на основі технології блокчейн. Науковий керівник: Засорнов О.С.
 • Танасійчук С. Методи і засоби керування автономними безпілотними літальними апаратами. Науковий керівник: Засорнов О.С.
 • Бондарук І. Методи та засоби підтримки та керування життєвим циклом хмарних середовищ. Науковий керівник: Лисенко С.М.
 • Качур А. Методи та засоби забезпечення безпеки систем доданої та віртуальної реальності. Науковий керівник: Лисенко С.М.

Держбюджетні теми, які виконувала і виконує кафедра

 • 1Б-2001 «Методологія тестового комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем (МПП та С) на базі компонентів штучного інтелекту» (2001-2003 рр.)
 • 1Б-2005 «Теорія нейромережних і нечітких моделей та методологія створення інтелектуальних систем діагностування комп’ютерних пристроїв» (2005-2007 рр.)
 • Грант Державного фонду фундаментальних досліджень Ф25/121 «Дослідження методів внесення апріорної діагностичної інформації в структуру штучних нейронних мереж для реалізації процесу діагностування комп’ютерних систем» (2007-2009 рр.)
 • 2Б-2008 «Теорія інтелектуального діагностування відмовостійких комп’ютерних систем з програмованою логікою» (2008-2010 рр.)
 • 2Б-2011 «Методологія інтелектуального автоматизованого оцінювання відповідності програмного забезпечення систем критичного застосування вимогам» (2011-2013 рр.)
 • 1Б-2019 «Агентно-орієнтована система підвищення безпеки та якості програмного забезпечення комп’ютерних систем» (номер державної реєстрації 0119U100662) (2019-2020 рр.)
 • 1Б-2021 «Самоорганізована розподілена система виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах»  (ДР № 0121U109936) 2021-2022 рр

Держбюджетні теми, співвиконавцями яких є викладачі кафедри

 • 4Б-2012 «Розвиток теоретичних основ та розробка методів статико-динамічного спектрального оцінювання сигналів в радіолокації» (виконавець Савенко О.С. у 2012 р.)
 • 4Б-2015 “Розвиток наукових та інженерних основ надійності електронної техніки шляхом удосконалення технології тестування на вібрації та удари” (виконавець Бобровнікова К.Ю. у 2015-2017 рр.)
 • 1Б-2018 «Розроблення високоефективних методів відбору енергії від фотоелектричних модулів» (виконавці Савенко О.С., Нічепорук А.О. у 2018 р.)

Госпдоговірні теми, які виконувала кафедра

  • 2-2001 «Розробка теоретичних основі експертної системи діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв модернізації автоматичних телефонних станцій» (2001 р.)
  • 4-2002 «Розробка теоретичних основ оптимального вибору стратегій і методик комплексної модернізації провідного телефонного зв’язку» (2002-2003 рр.)
  • 8-2005 «Розробка інформаційно-пошукової системи для прийняття рішень щодо надання послуг телефонного зв’язку» (2005 р.)
  •  ГДТ «Методи і засоби підвищення безпеки комп’ютерних систем спеціалізованих малих підприємств в галузі надання Інтернет-послуг» (ДР №0120U102911), 2020 р.

Міжнародні (грантові) проекти, які виконувала та виконує кафедра

 • TEMPUS MASTAC (158886-TEMPUS-1-2009-UK-TEMPUS-JPCR) «Розробка і впровадження навчальних курсів по підготовці магістрів і докторів філософії (кандидатів наук) за напрямком аерокосмічного критичного комп’ютінга»
 • TEMPUS SAFEGUARD (158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR) «Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації»
 • TEMPUS IPMASTER (144628‐TEMPUS‐2008‐SE‐JPCR) «Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю»
 •  TEMPUS REGENLAW (516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR) «Розроблення регіональних міждисциплінарних післядипломних (аспірантських) досліджень в галузі енергетики та екологічного права»
 •  TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) «Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів»
 • TEMPUS SEREIN (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR) «Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії»
 • ERASMUS+ HRLAW (HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови»
 • ERASMUS+ MOVEx – Development of the Model and Open database of Virtual national and international academic Exchange programs to facilitate the university students’ academic mobility and international cooperation (15.12.2022 – 15.12.2025)
 • ERASMUS+ SMART-PL – Students’ Personalised Learning Model, Based on the Virtual Learning Environment of Intellectual Tutoring “Learning with No Limits” (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • NAWA Green Transition in Ukrainian Universities (01.01.2023 – 31.12.2023)
   
Міжнародна діяльність

Міжнародні (грантові) проекти, співвиконавцями яких є викладачі кафедри

 • TEMPUS ALIGN (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR) «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (виконавець Савенко О.С.)

Контакти кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Хмельницький, вул. Кам’янецька 112
1 корпус Хмельницького національного університету
Кафедра 1-114

095-11-22-544
sprdepartment@gmail.com
t.hovorushchenko@khnu.km.ua
govorushchenko@gmail.com

Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00

Ми в соціальних мережах

Склад кафедри

Наші здобутки

0
Кількість публікацій у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus
0
Кількість статей (WoS або Scopus), та патенти України або інших країн на винахід
0
Кількість статей у фахових журналах (ISSN), статті та тези у матеріалах закордонних конференцій (WoS або Scopus)
0
Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном
Translate »