Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Міжнародна діяльність кафедри

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

Одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем є участь у міжнародних проектах, спрямованих на розвиток взаємодії з провідними навчальними закладами Європейського союзу. Основна мета такої взаємодії:

    – підвищення якості освітніх послуг;
    – покращення матеріально-технічної бази кафедри;
    – забезпечення можливості стажування для викладачів та студентів у провідних навчальних закладах Євросоюзу.

Викладачі кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем є активними співвиконавцями ряду Tempus/Erasmus+ проектів

Міжнародні проєкти

NAWA project

Education for Green Transition (01.01.2024 – 31.12.2024) NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) program

NAWA project

Green Transition in Ukrainian Universities (01.01.2023 - 31.12.2023) NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) program

ERASMUS+ MOVEx

MOVEx - Development of the Model and Open database of Virtual national and international academic Exchange programs to facilitate the university students’ academic mobility and international cooperation (15.12.2022 - 15.12.2025) ERASMUS + Virtual Exchanges in Higher Education and Youth (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH) program

ERASMUS+ SMART-PL

SMART-PL - Students’ Personalised Learning Model, Based on the Virtual Learning Environment of Intellectual Tutoring "Learning with No Limits" (01.01.2023 - 31.12.2025) ERASMUS + Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education program

ERASMUS+ HRLAW

«European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови» HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090)

SEREIN

“Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains” “Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії” 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR

SAFEGUARD

National Safeware Engineering Network of Centers of Innovative Academia-Industry Handshaking (Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації) (№158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR)

IPMASTER

IPMASTER (Intellectual Property Law: New Master Curriculum for the National Consultancy E-Centre on IP Management)

KTU

Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules “Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів” 544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES
Translate »