Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Міжнародна діяльність кафедри

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

Одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем є участь у міжнародних проектах, спрямованих на розвиток взаємодії з провідними навчальними закладами Європейського союзу. Основна мета такої взаємодії:

    – підвищення якості освітніх послуг;
    – покращення матеріально-технічної бази кафедри;
    – забезпечення можливості стажування для викладачів та студентів у провідних навчальних закладах Євросоюзу.

Викладачі кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем є активними співвиконавцями ряду Tempus/Erasmus+ проектів

Міжнародні проєкти

ERASMUS+ HRLAW

«European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови» HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090)

SEREIN

“Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains” “Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії” 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR

SAFEGUARD

National Safeware Engineering Network of Centers of Innovative Academia-Industry Handshaking (Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації) (№158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR)

IPMASTER

IPMASTER (Intellectual Property Law: New Master Curriculum for the National Consultancy E-Centre on IP Management)

KTU

Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules “Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів” 544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES
Translate »