Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

126 – Інформаційні системи та технології магістр

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

освітньо-професійна програма магістра “Інформаційні системи та технології”

Умови вступу

Для вступу до магістратури за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології необхідно успішно скласти:

  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)  з інформаційних технологій (зовнішній іспит)
  • ЄВІ та тест з загальної навчальної компетентності (зовнішній іспит)

Тривалість підготовки становить для магістрів – 1 рік і 4 місяці (за освітньо-професійною програмою);

Етапи вступу

1

07 травня по 29 травня 2024 р. (реєстрація на додаткоку сесію з 17 до 21 червня 2024)

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування)

2

24 червня - 15 липня 2024 р.

Тестування ЄВІ (іноземна мова + ТЗНК) та ЄФВВ

  • основна сесія

 

3

31 липня - 14 серпня 2024 р.

Тестування ЄВІ (іноземна мова + ТЗНК) та ЄФВВ

  • додаткова сесія

 

4

з 1 липня по З1 жовтня 2024 р.

Реєстрація електронних кабінетів вступників https://vstup.edbo.gov.ua/

5

з 1 серпня до 18:00 22 серпня 2024 р.

Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (подача заяв)

6

не пізніше 24 серпня 2024 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування та оприлюднення списку на місця державного замовлення

7

не раніше 28 серпня 2024 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування та оприлюднення списку за кошти фізичних та/або юридичних осіб

8

до 18-00 26 серпня 2024 р.

Підтвердження місця навчання (на місця державного замовлення)

9

27 серпня 2024 р.

Зарахування на бюджет

10

у декілька етапів не пізніше З0 вересня 2024 р.

Зарахування на контракт

Навчальний план

Деталізований навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології

Ознайомся

Єдиний вступний іспит

Інформація про ЄВІ

Ознайомся

Єдине фахове вступне випробування

Програма ЄФВВ з інформаційних технологій

Ознайомся

Ознайомся

Особливості вступу до магістратури у 2024 році

Мотиваційний лист

Вимоги до мотиваційних листів вступників ХНУ в 2024 році

 

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2024 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

  1. Вступ.
  2. Основна частина.
  3. Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. 

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

  • здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо);
  • знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. 

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційні листи, які містять ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів

Також кафедра комп‘ютерної інженерії та інформаційних систем готує магістрів за спеціальністю 123 – “Комп’ютерна інженерія”.

Тривалість підготовки становить для магістрів – 1 рік і 9 місяців (за освітньо-науковою програмою).

Translate »