Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

123 – Комп’ютерна інженерія ( скорочений термін навчання)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123-КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН АВЧАННЯ)

освітньо-професійна програма бакалавра “Комп’ютерна інженерія та програмування”

Умови вступу

У 2023 році для вступу на освітній ступінь бакалавра після завершення освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – (також в правилах прийомуузагальнено як НРК5) потрібні результати трьох предметів НМТ 2022 або 2023 років, а також приймаються результати ЗНО 2020-2021 років (два предмети).

У 2023 році національний мультипредметний тест (НМТ-2023) складається з української мови, математики (обов’язкові предмети) та або фізики, або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (поєднувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або за результатами ЗНО 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому Хмельницького національного університету 2020-2021 років.

Детальніше

Етапи вступу

1
з 03 квітня до 03 травня 2023 р.

Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)

2
з 05 червня до 23 червня 2023 р.
Проведення НМТ Основна сесія

 

3
1 липня 2023р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів https://vstup.edbo.gov.ua/
4
 з 03 липня до 18:00 10 липня 2023р.
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця державного замовлення
5
7 липня – 18 липня 2023 р. (до 25 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Проведення співбесід та творчих конкурсів на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб
6
з 19 липня до 18:00 31 липня 2023 року
Реєстрація заяв вступників. Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі  
7
до 18:00 25 липня 2023 року

Завершення реєстрації для участь у співбесідах та творчих конкурсах за кошти фізичних та/або юридичних осіб

8
не пізніше 5 серпня 2023 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
9
до 8 серпня 18:00 2023 року
Підтвердження місця навчання на місця державного замовлення (подання документів)
10
не раніше 9 серпня 2023 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
11
не пізніше 10 серпня 2023 року
Зарахування вступників за державним замовленням
12
з 09 серпня до 17:00 16 серпня 2023 року
Підтвердження місця навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання документів)
13
не пізніше 30 серпня 2023 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Мотиваційний лист

Вимоги до мотиваційних листів вступників ХНУ в 2023 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2022 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

  1. Вступ.
  2. Основна частина.
  3. Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. 

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

  • здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо);
  • знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. 

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційні листи, які містять ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів

Особливості вступної кампанії в 2023 році

123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування” (скорочений термін навчання)

Ознайомся

Вибіркові траєкторії навчання бакалаврів

Дізнайся більше

Також кафедра комп‘ютерної інженерії та інформаційних систем готує бакалаврів зі скороченим терміном навчання за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології освітня програма “Інформаційні системи та технології“.

Тривалість підготовки становить для бакалаврів скороченої форми навчання – 3 роки (за освітньо-професійною програмою).

Translate »