Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

освітньо-професійна програма бакалавра “Інформаційні системи та технології”

Ліцензія та тривалість навчання

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем готує фахівців за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології“.

Тривалість підготовки становить 3 роки і 10 місяців.

Що таке Інформаційні системи та технології?

126 – Інформаційні системи та технології (Information systems and technologies), освітня програма “Інформаційні системи та технології – це спеціальність, яка передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для  професійного розв’язку задач:

 • створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності;
 • оцінювання і забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем;
 • побудова і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій та новітніх інформаційних систем (Інтернет речей, “розумний дім”, мобільні технології, хмарні технології,  енергоефективні технології, адаптивні технології).

Ознайомся

Деталізований навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології та вибіркові траєкторії навчання бакалаврів

Умови вступу

При вступі на спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “ Інформаційні системи та технології” абітурієнти подають:

 • атестат про загальну середню освіту
 • сертифікати ЗНО/НМТ Українського центру оцінювання якості освіти
 • мотиваційний лист.

Етапи вступу

1

01 липня 2022 р.

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників
 
2

29 липня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі
3

о 18.00 годині 23 серпня 2022 р.

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають за результатами НМТ, сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр.
4

29 серпня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі НМТ, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 рр.
5

Не пізніше 18 години 02 вересня 2022 р.

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення (для осіб, які вступають на основі НМТ, сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр.)
6

05 вересня 2022 р.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету
7

Не пізніше 30 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб – у кілька етапів

Предмети та Вагові коефіцієнти оцінок з предметів НМТ

Бюджет та контракт

0%
Українська мова
0%
Математика
0%
Історія України

Предмети та Вагові коефіцієнти оцінок з предметів ЗНО 2019-2021 років

Бюджет та контракт

0%
Українська мова
0%
Математика
0%
з історії України або іноземної мови або фізики або біології або географії або хімії

Примітка: отриманий згідно вище наведених коефіцієнтів бал слід поділити на 0.9 для отримання остаточного конкурсного балу (згідно правил прийому 2022 року)

Мотиваційний лист

Вимоги до мотиваційних листів вступників ХНУ в 2022 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2022 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

 1. Вступ.
 2. Основна частина.
 3. Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. 

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

 • здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо);
 • знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
 • академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. 

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційні листи, які містять ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів

Особливості вступної кампанії в 2022 році

126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології“

Ми

 • зробимо з Вас успішного ІТ-фахівця;
 • навчимо Вас програмувати найбільш прогресивними мовами програмування; розробляти Web-додатки, мобільні та кросплатформні додатки; володіти сучасними технологіями програмування під операційні системи Windows, Linux, Android, IOS; програмувати Інтернет речей (IoT) та смарт-технології; програмувати роботизовані системи, побудовані на основі LEGO MINDSTORMS, ARDUINO, RASPBERRY PI;
 • навчимо Вас основам Web-дизайну, проектування інтерфейсів користувача, Front-End розробки;
 • навчимо Вас тестувати програмні системи та забезпечувати їх якість;
 • навчимо Вас основам проектування комп’ютерних мереж, системного адміністрування, інформаційної безпеки, аналітики та зберігання даних (в т.ч. великих даних);
 • навчимо Вас керувати програмними проектами та власними ІТ-підприємствами;
 • навчимо Вас основам маркетингу, реклами та розкрутки ІТ-продуктів в Інтернеті та соціальних мережах;
 • єдині в Хмельницькій області забезпечуємо унікальну можливість CASE-НАВЧАННЯ – вивчення декількох навчальних дисциплін за програмами ІТ-фірм м.Хмельницького, під час якого студенти розв’язують реальні задачі (кейси), надані ІТ-фірмами;
 • підтримуємо Ваше прагнення використовувати набуті знання та заробляти кошти вже з молодших курсів;
 • надамо Вам доступ до сучасної техніки та ліцензійного ПЗ в сучасних лабораторіях;
 • допоможемо Вам успішно працевлаштуватися за отриманою спеціальністю;
 • дамо корисний практичний досвід та зробимо Ваше навчання цікавим засобами співпраці колективу кафедри з провідними навчальними закладами України та Європи, провідними софтверними та телекомунікаційними компаніями регіону.

Посади, які можуть займати випускники

 • програміст (Developer), веб-програміст (Web Developer), розробник мобільних додатків (Mobile Developer), розробник Інтернету речей (IOT developer);
 • веб-дизайнер (Web designer), дизайнер інтерфейсів користувача (UX/UI designer), фронтенд розробник (Front end developer);
 • тестувальник програмного забезпечення (Quality assurance engineer);
 • системний адміністратор (Systems administrator);
 • адміністратор баз даних (Database administrator), аналітик даних (Data scientist);
 • фахівець з інформаційної безпеки (IT security specialist);
  контент-менеджер (Content manager), менеджер з маркетингу в соціальних мережах (SMM manager), SEO-інженер;
 • менеджер програмних проектів (Project manager), DevOps-інженер.

Наші студенти вивчають

На кафедрі комп’ютерної інженерії та інформаційних систем для студентів створено сучасну навчальну базу, оснащену за грантові кошти країн ЄС

Дізнайся більше

Також кафедра комп‘ютерної інженерії та інформаційних систем готує бакалаврів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування“.

Translate »