Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Склад кафедри

Говорущенко Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

– Комп’ютерна логіка
– Технології проектування програмних систем
– Системна інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
– Організація та управління бізнес-проєктами в галузі інформаційних технологій
– Управління науковими ІТ-проектами

More Detail

Савенко Олег Станіславович

Декан факультету інформаційних технологій

Навчальні дисципліни:

– Програмування
– Дискретна математика
– Системне програмне забезпечення
– Безпека та захист комп’ютерних систем
– Методи оптимізації в наукових дослідженнях та експериментах

More Detail

Лисенко Сергій Миколайович

д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

– Об’єктно-орієнтоване програмування
– Об’єктно-орієнтоване проєктування
– Об’єктно-орієнтовані технології програмування
– Напрямки досліджень та розвитку комп’ютерної інженерії
– Формальні методи розроблення критичних систем

More Detail

Мартинюк Валерій Володимирович

д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

– Архітектура комп’ютерів
– Методологія та організація наукових досліджень
– Теорія, проєктування та моделювання спеціалізованих комп’ютерних систем

More Detail

Боровик Олег Васильович

д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

– математична лінгвістика

More Detail

Яцків Василь Васильович

д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

– Дипломне проектування

More Detail

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Інженерія програмного забезпечення
– Менеджмент проєктів інформаційних систем та бізнес-аналітика
– Інтелектуальні інформаційні технології

More Detail

Медзатий Дмитро Миколайович

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів
– Дипломне проектування

More Detail

Корецька (Ковтун) Людмила Олександрівна

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Обробка інформації та мультимедійні системи

More Detail

Кисіль Тетяна Миколаївна

к.ф-м.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Моделювання систем
– Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень

More Detail

Іванов Олексій Валентинович

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Комп’ютерна інженерія в телекомунікаційних системах

More Detail

Нічепорук Андрій Олександрович

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Технічна діагностика і надійність комп’ютерних систем
– Комп’ютерні системи та мережі
– Комп’ютерні та кіберфізичні системи
– Методологія розроблення, верифікації та розгортання програмного забезпечення і систем в хмарних середовищах

More Detail

Стецюк Василь Миколайович

Cтарший викладач

Навчальні дисципліни:

– Бази даних
– Комп’ютерна схемотехніка та системи автоматизованого проєктування

More Detail

Денисюк Дмитро Олександрович

старший викладач

Навчальні дисципліни:

– Інформаційні технології (лабораторні та практичні заняття)
– Мобільно-орієнтована розробка ПЗ (лабораторні та практичні заняття)

More Detail

Федула Микола Васильович

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Моделювання систем (лабораторні та практичні заняття)
– Комп’ютерна схемотехніка та системи автоматизованого проєктування (лабораторні та практичні заняття)

More Detail

Капустян Марія Вікторівна

к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

– Інформаційні технології (лабораторні та практичні заняття)
– Програмування (лабораторні та практичні заняття)

More Detail

Савенко Богдан Олегович

асистент

Навчальні дисципліни:

– Веб-орієнтовані технології програмування (лабораторні та практичні заняття)
– Об’єктно-орієнтоване проектування (лабораторні та практичні заняття)

More Detail

Регіда Павло Геннадійович

Старший викладач

Навчальні дисципліни:

– Крос-платформене програмування

More Detail

Павлова Ольга Олександрівна

доктор філософії, доцент кафедри

Навчальні дисципліни:

– WEB-технології
– Веб-орієнтована розробка ПЗ
– Проєктування інтерфейсів користувача програмних систем

More Detail

Федоров Євген Євгенович

професор кафедри, д.т.н., професор
More Detail

Войчур Юрій Олексійович

Завідувач лабораторіями кафедри
More Detail
Translate »