Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Анкетування 2020-2021

Анкетування

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОПП “Інформаційні системи та технології”

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування роботодавців (щодо освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Інформаційні системи та технології”

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОПП “Комп’ютерна інженерія”.

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування роботодавців (щодо освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОПП “Комп’ютерна інженерія”.

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП.

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Survey of applicants for higher education on the educational-professional program “Computer Engineering and Programming” (in English) of the first (bachelor’s) level of higher education

This survey is completely anonymous and contains questions with both choices and open-ended answers. It was created by the administration of the KIIT department to receive feedback from higher education students on the quality of teaching and satisfaction with learning in this educational program .

 

Take the survey Survey analytics

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від студентів щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування роботодавців (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від студентів щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП.

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти)

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”.

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування роботодавців (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”.

 

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Контакти кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Хмельницький, вул. Кам’янецька 112
1 корпус Хмельницького національного університету
Кафедра 1-114

095-11-22-544
hovorushchenko@khmnu.edu.ua
govorushchenko@gmail.com

Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00

Ми в соціальних мережах

Склад кафедри

Translate »