Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Проєкт KTU

Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules

“Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів”

544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES

Особливості проєкту

Мета та завдання проекту

Метою проекту TEMPUS KTU є активізація взаємодії університетів з індустріальними партнерами та комерціалізація діяльності університету. Зокрема, планується створення центру трансферу знань у кожному українському університеті партнері. Діяльність центру буде пов’язана як із налагодженням зв’язку з індустріальними партнерами так і з допомогою співробітникам університету у питаннях комерціалізації їх розробок.

Мета та завдання проекту:

– заснувати і обладнати в першій половині реалізації проекту 6 Модулів передачі знань (KTUs) у всіх університетах країн-партнерів, які будуть служити як у якості модулів передачі технологій так і як джерелами даних для розвитку міждисциплінарних модулів навчальних програм;

– модернізувати та розвинути навчальну програму шляхом модифікації існуючих / розробки нових практичних орієнтованих модулів та їх реалізації у всіх університетах країн-партнерів в другій половині проекту, в результаті діяльності KTUs;

– розвивати партнерство з підприємствами і трикутник знань освіта-наука-інноваційна діяльність.

Очікувані результати:

– Розроблення стратегії KTU;

– KTU будуть створені в університетах країн-партнерів у вже існуючих відповідних центрах (наприклад, технологічні, інноваційні центри), що дозволить їм будувати взаємодію з іншими адміністративними органами університету, а також зробить процес створення швидшим і легшим, як і використання вже створеної стратегії;

– Всі KTU будуть обладнані в першій половині проекту основною офісною технікою і технологіями швидкого прототипування (RPT), і вони будуть підтримуватися і отримають консультації партнерів по ЄС в цьому процесі (включаючи технічні характеристики і зворотній зв’язок);

– Персонал KTU буде набраний у відповідності зі специфікаціями і вимогами, визначеними FHJ враховуючи початкові дані і зворотній зв’язок всіх партнерів по ЄС і університетів країн-партнерів;

– Навчання персоналу KTU;

– Буде розроблений портфель інструментів і послуг кожного KTU у співпраці з університетами країн-партнерів і партнерами по ЄС;

– Після того, як можливості KTU були побудовані і портфель інструментів і послуг буде розроблено, компаніями будуть підготовлені заявки для проектів KTU;

– Розробка та реалізація міждисциплінарних модулів, орієнтованих на ринок праці (нових або змінених) у кожному університеті країн-партнерів на основі співробітництва між технічними та діловими вузами;

– Для того, щоб заснувати національний академічний обмін і співпрацю, міждисциплінарні модулі навчальних програм будуть розроблені спільно двома співпрацюючими університетами і одну частину модуля викладатиме лектор з університету країни-партнера;

– Контроль якості та моніторинг реалізації проекту та плану управління проекту буде проводитися партнерами по ЄС і університетами країн-партнерів.

Напрямки діяльності за проектом

 

Напрями діяльності за проектом:

 – Розробка стратегії KTU на основі досвіду та кращих прикладів практики партнерів ЄС, спираючись на заходи, які вже існують у відповідних університетах країн-партнерів;

– Заснування KTU;

– Оснащення KTU;

– Підбір персоналу для KTU;

– Навчання персоналу KTU;

– Розробка певних дій та бізнес-плану для всіх KTU;

– Розробка інструментів і послуг для кожного KTU і їх застосування на реальних експериментальних проектах;

– Розробка навчальних програм, на основі матеріалів, отриманих від підприємств в рамках співпраці за проектами KTU;

– Контроль якості та моніторинг KTU;

– Розробка плану фінансової стійкості проекту;

– Поширення результатів проекту для всіх зацікавлених сторін.

 

Партнери, учасники проекту

Отримувач гранту: FH Йоаннеум Університет прикладних наук, Грац, Австрія

Партнерство:

 – Світовий Університет — Австрійський Сервісний Комітет, Австрія

– Будапештський університет технології та економіки, Угорщина

– Університет Жірони, Іспанія

– Королівський технологічний інститут, Швеція

– Міжнародний науково-технічний університет, Україна

– Національний аерокосмічний університет, Україна

– Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Україна

– Хмельницький національний університет, Україна

– Київська державна академія водного транспорту, Україна

– Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

– Українська Студентська Асоціація, Україна

– ТОВ Центр інноваційних інженерних технологій, Україна

– Асоціація підприємств малого бізнесу, Україна

– Закарпатська торгово-промислова палата, Україна

– Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Україна

– Дніпропетровський агрегатний завод, Україна

– Міністерство освіти і науки України, Україна

Сервіси/інструменти KTU

Сервіси/інструменти:

1. Науково-дослідницькі та дослідницько-конструкторські (R&D – Research and Development) контракти:

1.1. Співробітництво університету та промисловості

1.2. Підтримка підготовки грантових заявок

1.3. Підтримка  студентських стартапів

2. Підтримка патентування та ліцензування

3. Підтримка університетських дочірніх підприємств (спін-офів)

4. Навчання, підвищення кваліфікації

5. 3D-прототипування (3D-моделювання, 3D-друк)

Призначення (місія) KTU

Надати кожному в університеті можливість створювати, обмінюватися і комерціалізувати їх ідеї та технології швидко та без перешкод.

Призначення KTU – виступати в якості інтерфейсу між університетом і “зовнішнім світом”, допомагаючи університетській спільноті (викладачам, дослідникам, студентам) через відповідні сервіси трансферу знань передавати на ринок та вигідно продавати свої інновації та компетентності.

KTU підтримує дослідників ХНУ у реалізації інноваційних концепцій, їх захисті та використанні. KTU ХНУ найбільше орієнтований на ІТ-ринок (як найбільш перспективний і зростаючий ринок регіону), але інші галузі також є в полі уваги KTU. KTU ХНУ пропонує підтримку комерціалізації для дослідницьких і студентських проектів на всіх стадіях розвитку – від ідеї до ринкового продукту. Вона включає в себе юридичну підтримку, пошук фінансування, прототипування, верифікацію та рекламну підтримку.

Бачення KTU

KTU покликаний стати найважливішим відділом Хмельницького національного університету по роботі з інноваційними ідеями та їх комерціалізації. KTU буде визнаний в майбутньому як референт успіху щодо просування та управління науково-дослідницькими ідеями, а також їх комерціалізації. Ми будемо надавати повну підтримку ідеям – аналіз ринку, складання бізнес-плану, оформлення, захист інтелектуальної власності та пошук фінансування для створення компанії.

KTU portfolio (in English)

Портфоліо KTU

Department Contact Info

Department of Computer Engineering and Information Systems

Khmelnytskyi, 112 Kamianetska st.
І Campus of Khmelnytskyi National University
Departmet 1-114

095-11-22-544
hovorushchenko@khmnu.edu.ua
govorushchenko@gmail.com

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Department Staff

Активності проєкту

Установчі збори проекту KTU (Грац, Австрія – 24-26 лютого 2014 р.)

 

24-26 лютого 2014 року в Університеті прикладних наук (FH JOANNEUM, Graz, Austria) відбулась установча зустріч учасників міжнародного TEMPUS проекту KTU (Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules 544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES). Учасниками зустрічі проведено презентацію вищих навчальних закладів, робочих груп з розроблення стратегії та заснування центрів трансферу знань в університетах України.

 

 

Разом з координаторами проекту від Європейського союзу та України визначено та обговорено основні задачі, сфери відповідальності, форми залучення до роботи студентів та аспірантів.

Під час візиту, було проведено ряд зустрічей з працівниками університету FH Joanneum. Доповідачі поділилися досвідом налагодження взаємодії між академічними установами та індустріальними партнерами. Особливу зацікавленість учасників викликали результати роботи дослідницьких колективів університету FH Joanneum, а також розробки студентів.

 

Семінар Еразмус+ Офісу для учасників проектів TEMPUS (Київ, 12 березня 2014 р.)

12 березня 2014 року, в м. Київ, на базі Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, національним Еразму+ Офісом в Україні було проведено семінар для партнерів переможців шостого конкурсу програми TEMPUS IV 2013 року.

 

 

Метою заходу було ознайомлення з особливостями запровадження проектів Програми Темпус та між проектна співпраця. Від Хмельницького національного університету участь у семінарі приймав доцент кафедри системного програмування Медзатий Д.М. Під час семінару проведено ряд доповідей та тренінгів для координаторів та учасників проектів програми TEMPUS. Суттєву увагу було приділено особливостям імплементації кредитно-трансферної системи навчання.

Інформація про семінар на сайті Еразмус+ офісу

Інформаційна доповідь та обговорення проекту під час конференції ІТСП-2014 (25.04.2014)

 

Під час проведення Всеукраїнської конференції студентів та молодих науковців ІТСП-2014 проведено зустріч з викладачами університету, студентами та учасниками конференції. Учасників зустрічі проінформовано про проект KTU та особливості його імплементації у Хмельницькому національному університеті. Обговорено з учасниками стратегію розвитку центру з врахуванням особливостей ринку, досвіду інших навчальних закладів та бачення студентів та співробітників.

 

Навчально-ознайомчий візит учасників проекту KTU до університету Жирони, Іспанія (16-20 червня 2014р.)

17-19 червня 2014 року доценти кафедри системного програмування Говорущенко Тетяна Олександрівна та Медзатий Дмитро Миколайович перебували в Університеті Жирони (Іспанія) в рамках Міжнародного проекту TEMPUS KTU. Метою візиту було проведення координаційної зустрічі з обговоренням перспектив реалізації проекту. Учасниками зустрічі було обговорено та затверджено остаточну редакцію стратегії розвитку центрів трансферу знань українських університетів.

 

 

Українські партнери ознайомились з технопарком створеним на базі університету Жирони, а також перейняли досвід створення та забезпечення стійкого розвитку інноваційних компаний на базі університетських дослідних центрів.

 

Зустріч учасників проекту зі студентами факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем (18 вересня 2014 р.)

18 вересня 2014 року, викладачами кафедри системного програмування проведено зустрічь зі студентами факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем. Метою зустрічі було ознайомлення з освітніми програмами Європейського союзу та зокрема з проектом TEMPUS KTU. Під час зустрічі обговорено задачі які планується вирішувати у центрі трансферу знань, створення якого передбачено проектом.

 

Особливу зацікавленість у студентів викликала можливість співпраці з центром у питаннях створення та забезпечення стійкого розвитку стартапів, а також у питаннях захисту інтелектуальних прав на власні розробки.

 

 

В результаті обговорення цих питань було створено ініціативну групу з числа студентів, яка більш активно буде залучення до створення центру трансферу знань Хмельницького національного університету.

Навчальний візит до Корлівського технологічного університету (Стокгольм, Швеція – 10-14 листопада 2014 р.)

10-12 листопада 2014 року, у відповідності до плану заходів проекту TEMPUS KTU відбувся ознайомчий візит до Королівського технологічного університету (м.Стокгольм, Швеція). Від кафедри системного програмування участь у роботі консорціуму приймали доценти Медзатий Д.М. та Говорущенко Т.О. Під час візиту відбувся ряд зустрічей із представниками відділів та департаментів дотичних до питань трансферу знань. Відвідано ряд науководослідних лабораторій.

13 листопада 2014 року відбулась зустріч виконавців проекту з моніторинговою місією Національного Еразмус + офісу. Під час зустрічі учасники консорціуму зробили доповіді по поточному прогресу виконання проекту та обговорили з представниками моніторингової місії труднощі з якими учасники стикаються під час виконання проекту.

 

 

 

Translate »