Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Наукова

Наукова школа «Інтелектуальні інформаційно-аналітичні технології
підвищення безпеки та якості програмного забезпечення комп’ютерних систем»
Говорущенко Тетяна Олександрівна

Керівниця наукової школи, докторка технічних наук, професорка, лауреатка Премії Верховної Ради України для молодих учених
Наукова школа «Інтелектуальні інформаційно-аналітичні технології підвищення безпеки та якості програмного забезпечення комп’ютерних систем» ((http://ki.khnu.km.ua/science/) започаткована в 1992 р. професором Віктором Миколайовичем Локазюком, який особисто підготував 2 докторів і 18 кандидатів технічних наук.
У колективі наукової школи працюють більш ніж 25 кандидатів наук і докторів філософії та 3 доктори наук — професори Т. О. Говорущенко, О. С. Савенко і С. М. Лисенко, які очолюють основні напрями досліджень. Сфера наукових інтересів Тетяни Олександрівни Говорущенко — інтелектуальні інформаційно-аналітичні технології підвищення якості програмного забезпечення. Під керівництвом Олега Станіславовича Савенка відбувається вивчення теорії та практики створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах. Сергій Миколайович Лисенко зосередив увагу на темі інтелектуальних інформаційних технологій підвищення живучості та резильєнтності комп’ютерних систем. Дослідники наукової школи опублікували більш ніж 50 праць, індексованих

у наукометричних базах Scopus і Web of Science. Вони є авторами 10 навчальних посібників і 4 монографій, зокрема 1 англомовної, надрукованої в закордонному видавництві. Спільними зусиллями вчених, під науковим супроводом Тетяни Говорущенко, в 2020 р. створено фаховий журнал категорії «Б» «Комп’ютерні системи та інформаційні технології». Усі номери видання розміщено на сайті: http://csitjournal.khmnu.edu.ua/index.php/csit. Також представники школи входять до складу редколегій інших вітчизняних та міжнародних фахових видань.
Учені успішно виконали 7 держбюджетних, 6 госпдоговірних тем та 7 грантових проєктів «Темпус» та «Еразмус+». Протягом усього періоду існування організації її учасники отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Науковці школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях, конференціях і симпозіумах, зокрема в Польщі, Швеції, Австрії, Іспанії, Угорщині, Румунії, Франції, Чехії й Словаччині. Плідну дослідницьку роботу підтверджують високі значення індексу Гірша.
У межах діяльності наукової школи відбувається підготовка докторів філософії за акредитованою освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія». Також колектив щорічно проводить наукову конференцію «International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security» (http://ki.khnu.km.ua/intelitsis/), матеріали якого видаються окремим томом німецьким журналом «CEUR Workshop Proceedings» та індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science і DBLP.

Translate »