Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.13.06 - Інформаційні технології. Доцент за кафедрою системного програмування

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

hnatchuky@khmnu.edu.ua, liza_veta@ukr.net

Навички

Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі нечіткої логікиПрофесійно
Системи електронного навчання e-LearningПрофесійно
C/C++Професійно

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В університеті працює з 2003 року

2003 – з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп’ютерної інженерії»

2008 – захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2009-2011 – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Має більше 40 публікацій.

Сфера наукових інтересів

Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі нечіткої логіки

Системи електронного навчання e-Learning

Інформаційні технології в галузі медичного права

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Інженерія програмного забезпечення

    – Менеджмент проєктів інформаційних систем та бізнес-аналітика

для докторів філософії:

    – Інтелектуальні інформаційні технології

Yelyzaveta Hnatchuk

Educational qualification

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Systems Programming. He has been working at the university since 2003

2003 – graduated with honors from the Podillya University of Technology with a degree in Computer Systems and Networks, majoring in Master of Computer Engineering

2008 – defended her dissertation “Information technology for the presentation and processing of knowledge based on fuzzy logic in expert systems for diagnosing computer tools” in specialty 05.13.06 – “Information Technology” at the National University “Lviv Polytechnic”

2009-2011 – Fellow of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists

Has more than 40 publications.

Research interests

intelligent software verification systems based on fuzzy logic
e-learning systems e-Learning
information technology in the field of medical law

Translate »