Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Доцент по кафедрі системного програмування.

Іванов Олексій Валентинович

ivanovo@khmnu.edu.ua, ivanovov@ukrtelecom.ua

Навички

комп'ютерні мережіПрофесійно
телекомунікаційні системи зв'язкуПрофесійно

Іванов Олексій Валентинович

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування.

1984 – закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електрозв’язок».

2007 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології” на тему: “Математичні моделі та методи конфігурування телекомунікаційного середовища”.

Має більше 20 публікацій.

Сфера наукових інтересів

Конфігурування телекомунікаційного середовища

Дисципліни

для магістрів:

    – Комп’ютерна інженерія в телекомунікаційних системах

Oleksii Ivanov

Educational qualification

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Engineering and Systems Programming.

1984 – graduated from Lviv Polytechnic Institute with a degree in Telecommunications.

2007 – defended his dissertation on speciality 05.13.06 – “Automated control systems and advanced information technology” on the topic: “Mathematical models and methods of configuring the telecommunications environment.”

Research interests

telecommunication environment configuration

Translate »