Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.13.21 — Системи захисту інформації. Доцент за кафедрою систем і захисту інформації

Капустян Марія Вікторівна

kapustianm@khmnu.edu.ua, kapustian.mariia@gmail.com

Навички

C/C++Професійно
Захист інформаціїПрофесійно

Капустян Марія Вікторівна

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2005 – закінчила Національний авіаційний університет (Київ) за спеціальністю “Системи захисту від несанкціонованого доступу”, кваліфікація – інженер-електронік.

2009 – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація організації та побудови архітектури захищених корпоративних мереж» за спеціальністю 05.13.21 — “системи захисту інформації” у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ, тепер ДУТ, Київ), яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 27 травня 2009 року.

2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри систем і захисту інформації.

Наукові інтереси

Захист інформації

Навчальний посібник

«Сигнали та процеси в телекомунікаційних мережах. Теорія електричних кіл»

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Інформаційні технології (лабораторні та практичні заняття)

    – Програмування (лабораторні та практичні заняття)

Mariia Kapustian

Educational qualification

2005 – graduated from the National Aviation University (Kyiv) with a degree in “Systems of protection against unauthorized access”, qualification – electronics engineer.

2009 – defended her PhD. HAC of Ukraine of May 27, 2009.

2011 – awarded the academic title of Associate Professor of Systems and Information Protection.

Research interests

information protection

Translate »