Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Доцент кафедри, к.т.н.

Каштальян Антоніна Сергіївна

kashtaliana@khmnu.edu.ua, yantonina@ukr.net

Навички

Штучний інтелектПрофесійно

Каштальян Антоніна Сергіївна

Доцент кафедри

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2005 – закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Виробництво електронних засобів».
2009 – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему «Підвищення метрологічної надійності компонентів комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетворювачів».
2014 – отримала вчене звання доцента

Має більше 40 публікацій.
Автор навчального посібника.

Наукові інтереси

Нейронні мережі

Комп’ютерні та промислові мережі

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Теорія систем, системний аналіз та інтелектуальний аналіз даних

Antonina Kashtalian

Educational qualification

2005 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in Electronic Manufacturing.
2009 – defended her dissertation on speciality 05.13.05 – “Computer systems and components” on “Improving the metrological reliability of components of computerized information and measurement systems based on diode transducers.”
2014 – received the academic title of associate professor

Research interests

Neural networks
Computer and industrial networks

Translate »