Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
доцент кафедри

Кисіль Тетяна Миколаївна

kysilt@khmnu.edu.ua, kysil_tanya@ukr.net

Навички

Редукція матриць над кільцями стабільного рангуПрофесійно
Пакет програм візуального програмування SIMULINKПрофесійно
Пакет прикладних програм MATLABПрофесійно
Випадкові процеси в СМОПрофесійно

Кисіль Тетяна Миколаївна

к.ф-м.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем.

2002 – закінчила Львівський національний університет імені І.Франка за спеціальністю «Математика».

2007 – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.06 – “Алгебра і теорія чисел” на тему: “Редукція матриць над кільцями Безу скінченного стабільного рангу”.

2020 – закінчила  магістратуру в Хмельницькому національному університет за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

Має більше 20 публікацій.

Навчальні посібники

  • Кисіль Т. М., Савенко О. С. Дискретна математика. Практикум : навч. посіб.  Хмельницький  :  ХНУ,  2023.  168 с.
 

Сфера наукових інтересів

Комп’ютерне моделювання

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Моделювання систем
    – Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень

Tetiana Kysil

Educational qualification

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Engineering and Systems Programming.

2002 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv with a degree in Mathematics.

2007 – defended her PhD thesis on 01.01.06 – “Algebra and Number Theory” on the topic: “Reduction of matrices over rings without finite stable rank”.

Research interests

Computer simulation

Translate »