Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.13.06 – Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології. Доцент за кафедрою системного програмування.

Медзатий Дмитро Миколайович

medzatyid@khmnu.edu.ua

Навички

JavaScriptПрофесійно
React Node.JSПрофесійно
C/C++Професійно
Нейромережна моделі та методи прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобівПрофесійно

Медзатий Дмитро Миколайович

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування.

2001 – закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп’ютерної інженерії».

2006 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів» за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» у Тернопільському національному економічному університеті.

Має більше 40  публікацій.

Сфера наукових інтересів

Інтелектуальні методи та засоби прогнозування працездатності комп’ютерних пристроїв та систем

Теорія ігор

Робототехніка

Інтелектуальні системи керування мобільними роботами

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів

    – Дипломне проектування

Dmytro Medzatyi

Educational qualification

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Systems Programming.

2001 – graduated from the Podillya University of Technology with a degree in Computer Systems and Networks, majoring in Master of Computer Engineering.

2006 – defended his dissertation on “Neural network model and method for predicting the performance of microprocessors” in the specialty 05.13.06 – “Automated control systems and advanced information technology” at Ternopil National University of Economics.

Research interests

intelligent methods and tools for predicting the performance of computer devices and systems
game theory
robotics
intelligent control systems for mobile robots

Translate »