Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
асистент, аспірант

Савенко Богдан Олегович

bsavenko@khmnu.edu.ua, savenko_bohdan@ukr.net

Навички

ASP. NET COREПрофесійно
Мова програмування С#Професійно
C/C++Професійно
JavaПрофесійно

Савенко Богдан Олегович

асистент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2021 – закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія” (освітньо-наукова програма ОР “магістр”)
2021 – здобувач вищої освіти третього рівня (аспірант) в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”

Навчальні посібники

Системне програмне забезпечення: практикум : навч. посіб. / А. О. Нічепорук, О. С. Савенко, Б. О. Савенко. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 167 с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)

Наукові інтереси

Методи та системи виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Веб-орієнтовані технології програмування (лабораторні та практичні заняття)

    – Об’єктно-орієнтоване проектування (лабораторні та практичні заняття)

Bohdan Savenko

Educational qualification

2021 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in Computer Engineering (an educational and scientific program of the PR “Master”)
2021 – graduated of the third level (graduate student) at Khmelnytsky National University, majoring in Computer Engineering

Research interests

Methods and systems for detecting malicious software in computer networks

Translate »