Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Витяги з протоколів засідань кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Інформація щодо співпраці кафедри зі стейкхолдерами

Витяг з протоколу №10 від 6.03.2024 р.

Витяг з Протоколу №10 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 6 березня 2024 р. щодо обговорення освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та технології» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №8 від 8.01.2024 р.

Витяг з Протоколу №8 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 8 січня 2024 р. щодо обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та технології» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №4 від 13.10.2023 р.

Витяг з Протоколу №4 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 13 жовтня 2023 р. щодо обговорення результатів опитувань різних груп стейкхолдерів та результатів опитувань здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості викладання навчальних дисциплін парних семестрів за освітніми програмами кафедри згідно із Програмою опитування стейхколдерів 2022-2023 н.р.

Витяг з протоколу

Витяг з Протоколу №19 від 10 липня 2023 р.

Витяг з Протоколу №19 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 10 липня 2023 р. щодо обговорення результатів опитування освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” зі спеціальності 126 інформаційні системи та технології другого (магістерського) рівня вищої освіти

Витяг з протоколу
 

Витяг з Протоколу №8 від 16 лютого 2023 р.

Витяг з Протоколу №8 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 16 лютого 2023 р. щодо обговорення результатів опитування освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” зі спеціальності 126 інформаційні системи та технології другого (магістерського) рівня вищої освіти

Витяг з протоколу
 

Витяг з Протоколу №7 від 19 січня 2023 р.

Витяг з Протоколу №7 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 19 січня 2023 р. щодо обговорення проекту освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” зі спеціальності 126 інформаційні системи та технології другого (магістерського) рівня вищої освіти

Витяг з протоколу
 

Витяг з протоколу №6 від 15 грудня 2022 р.

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми “Інформаційні системи та технології” зі спеціальності 126-Інформаційні системи та технології третього (освітньо-наукового) рівня освіти

Витяг з протоколу

Витяг з Протоколу №15 від 29 червня 2022 р.

Витяг з Протоколу № 15 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 29 червня 2022 р. щодо обговорення результатів опитування здобувачів освіти ОПП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – англійська мова), ОНП «Комп’ютерна інженерія та програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти), за результатами проведення підсумкових контрольних заходів літньої сесії 2021-2022 н.р. за анкетою «Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін».

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №14 від 22 червня 2022 р.

Витяг з Протоколу № 14 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 22 червня 2022 р. щодо обговорення освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Витяг з протоколу

Витяг з Протоколу №13 від 01 червня 2022 р.

Витяг з Протоколу № 13 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 1 червня 2022 р. щодо обговорення проекту освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Витяг з протоколу

Витяг з Протоколу №9 від 17 березня 2022 р.

Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня зі спеціальності «Інформаційні системи та технології».

Витяг з протоколу

Витяг з Протоколу № 8 від 17 лютого 2022 р.

Витяг з Протоколу № 8 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем від 17 лютого 2022 р. щодо обговорення результатів опитування здобувачів освіти ОПП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – англійська мова), ОНП «Комп’ютерна інженерія та програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти), за результатами проведення підсумкових контрольних заходів зимової сесії 2021-2022 н.р. за анкетою «Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін».

Витяг з протоколу

Витяг з Протоколу № 13 від 14 червня 2021 р.

Витяг з Протоколу № 13 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування від 14 червня 2021 р. щодо обговорення результатів опитування стейкхолдерів щодо ОПП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (мова викладання – англійська), ОНП «Комп’ютерна інженерія та програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти), ОНП «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти).

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №9 від 22 березня 2021 р.

Витяг з протоколу №9 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–наукової програми підготовки магістрів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 22 березня 2021 р.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №5 від 14 січня 2021 р.

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів «Інформаційні системи та технології» зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» від 14 січня 2021 р.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №5 від 14 січня 2021 р.

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту англомовної освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 14 січня 2021 р.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №5 від 14 січня 2021 р.

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 14 січня 2021 р.

Витяг з протоколу

Протокол № 12 від 19 червня 2020 р.

Протокол № 12 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування від 19 червня 2020 р. щодо обговорення результатів письмового анкетування роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо ОПП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), ОПП «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (мова викладання – англійська), ОНП «Комп’ютерна інженерія та програмування» другого (магістерського) рівня вищої освіти), ОНП «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти).

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №6 від 17 січня 2020 р.

Витяг з протоколу №6 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–наукової програми підготовки магістрів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 17 січня 2020 р.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №6 від 17 січня 2020 р.

Витяг з протоколу №6 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проекту оновленої освітньо–наукової програми підготовки PhD (докторів філософії) «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 17 січня 2020 р.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу №2 від 29 серпня 2019 р.

Витяг з протоколу №2 міжкафедрального науково-прикладного семінару кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування та кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету щодо обговорення вмісту освітніх компонент освітньо–наукової програми «Комп’ютерна інженерія» підготовки PhD (докторів філософії) зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 29 серпня 2019 р.

Витяг з протоколу
 

Контакти кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Хмельницький, вул. Кам’янецька 112
1 корпус Хмельницького національного університету
Кафедра 1-114

095-11-22-544
hovorushchenko@khmnu.edu.ua
govorushchenko@gmail.com

Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00

Ми в соціальних мережах

Склад кафедри

Translate »