Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Деталізований навчальний план підготовки магістрів спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології

Освітньо-наукова програма “Інформаційні системи та технології”

1 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Методологічні основи створення інформаційних систем і технологій

Безпека та захист інформаційних систем і технологій

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методологія та організація наукових досліджень

Філософські проблеми наукового пізнання

2 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ІТ-інфраструктури

Технології проектування інформаційних систем

Управління ІТ-проектами

2 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 2

3 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Науково-дослідна практика

Дипломна робота

Translate »