Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Міжкафедральний фаховий семінар для апробації дисертації Павлової Ольги Олександрівни

9 жовтня 2020 року о 13:00 в аудиторії 1-107 відбудеться міжкафедральний

(кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій та кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування)

фаховий семінар для апробації дисертації
Павлової Ольги Олександрівни на тему «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник – д.т.н., професор Т.О. Говорущенко.

Translate »