Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
«Персоналізована модель навчання студентів на основі віртуального навчального середовища інтелектуального репетиторства «Навчання без обмежень» (SMART-PL)» – це 3-річний проєкт, що триватиме до кінця 2025 року. Координатором його є Талліннський технологічний університет (Естонія).
Проєкт реалізовує консорціум європейських та українських університетів: Талліннський технологічний університет (Естонія), Левенський католицький університет (Бельгія), Вроцлавська Політехніка (Польща), Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Одеська політехніка», Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Херсонський державний університет, Криворізький національний університет, Інститут вищої освіти НАПН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти і Хмельницький національний університет.
Бюджет проєкту складає 678 270.00 євро.
23-24 січня 2023 року відбулися перші настановчі зустрічі з учасниками-партнерами, під час яких було представлено можливості університетів, а також окреслено ключові завдання проєкту. Від Хмельницького національного університету на заході були присутні завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем Тетяна Говорущенко, яка є координатором проєкту від нашого закладу, та професор кафедри КІІС Сергій Лисенко.
Проєкт спрямований на впровадження моделі персоналізованого навчання на основі віртуального навчального середовища інтелектуального тьюторинга «Навчання без обмежень».
Інтелектуальний тьюторинг – це набір інструментів навчання: онлайн-платформа SMART для віртуального персоналізованого навчання; коворкінг-центр з обладнанням для організації гібридного навчання, що підвищує ефективність навчального процесу та дає більше можливостей як викладачам, так і студентам.
Проєкт розділений на 7 робочих пакетів, спрямованих на реалізацію та досягнення очікуваних результатів проєкту, а саме: управління проєктами; розробка методичного забезпечення моделі персоналізованого навчання; розробка інформаційно-діагностичної онлайн-платформи SMART на основі адаптації відкритого віртуального навчального середовища; організація університетських коворкінг-центрів «Навчання без обмежень» у кожному університеті-партнері; практична апробація моделі персоналізованого навчання та інтелектуального тьюторства; гарантія якості; поширення інформації стосовно проєкту (розповсюдження через інформаційно-рекламні матеріали, веб-сайт та соціальні мережі, публікації).
Участь у цьому проєкті стане не лише запорукою тісної співпраці українських та закордонних університетів з розвитку вищої освіти, а й сприятиме взаємній інтеграції кращих освітніх практик і розробок.
Translate »