Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Доцент кафедри автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій.

Корецька (Ковтун) Людмила Олександрівна

koretskal@khmnu.edu.ua, sorokinaluda2908@gmail.com

Навички

HTML 5, CSSПрофесійно
теорія та захист інформаціїПрофесійно
SQL, PHP, JavaScript, AjaxПрофесійно
SQLПрофесійно
PHPПрофесійно
JavaScriptПрофесійно
AjaxПрофесійно

Корецька (Ковтун) Людмила Олександрівна

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування.

2005 – закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Виробництво електронних засобів».

2011 – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 – “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин” на тему: “Методи і оптико-електронні засоби вимірювального контролю вологості листових матеріалів”.

2015 – отримала вчене звання доцента

Має більше 50 публікацій.

Автор двох навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів

Методи і оптико-електронні засоби вимірювального контролю вологості листових матеріалів

Теорія та захист інформації

Автоматизовані інформаційні системи

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Обробка інформації та мультимедійні системи

Liudmyla Koretska

Educational qualification

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Engineering and Systems Programming.

2005 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in Electronic Manufacturing.

2011 – defended her dissertation on speciality 05.11.13 – “Devices and methods of control and determination of the composition of substances” on the topic: “Methods and optoelectronic means of measuring the humidity of sheet materials”.

2015 – received the academic title of associate professor

Has more than 50 publications.

Author of two textbooks.

Research interests

methods and optoelectronic means of measuring the humidity of sheet materials
theory and protection of information
automated information systems

Translate »