Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
д.т.н., професор, доктор технічних наук , 05.11.13 - «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Мартинюк Валерій Володимирович

martyniukva@khmnu.edu.ua, martynyuk.valeriy@gmail.com

Навички

Енергозберігаючі технологіїПрофесійно
Сонячні електростанціїПрофесійно
Зелений комп'ютингПрофесійно

Мартинюк Валерій Володимирович

д.т.н., професор

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування

1993 – закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів»

2014 – захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток елементів теорії побудови приладів контролю параметрів електрохімічних конденсаторів» за спеціальністю 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

2022 – по тепер.час  – голова/заступник/член/секретар  спеціалізованої вченої ради у Хмельницькому національному університеті із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  зі спеціальностей 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти і 05.13.06 – інформаційні технології

Сфера наукових інтересів

  • енергозберігаючі технології
  • сонячні електростанції
  • зелений комп’ютинг

Публікації

Має більше 100 публікацій. Автор та співавтор 2 монографій (за останні 5 років)

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Архітектура комп’ютерів

для магістрів:

    – Методологія та організація наукових досліджень

    – Теорія, проєктування та моделювання спеціалізованих комп’ютерних систем

Valerii Martynyuk

Educational qualification

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Engineering and Systems Programming

1993 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in “Design and technology of electronic devices”

2014 – defended his doctoral dissertation on “Development of elements of the theory of the construction of control devices for parameters of electrochemical capacitors” in the speciality 05.11.13 – “Devices and methods of control and determination of the composition of substances”

Research interests

energy-saving technologies
solar power plants
green computing

Translate »