Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
доцент кафедри, доктор філософії

Павлова Ольга Олександрівна

pavlovao@khmnu.edu.ua, olya1607pavlova@gmail.com

Навички

CSSПрофесійно
PHPПрофесійно
HTMLПрофесійно
JavaScriptПрофесійно
фреймворк Yii2Професійно
BootstrapПрофесійно

Павлова Ольга Олександрівна

доцент

Освітня кваліфікація

2017 – закінчила Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”.

2018 – вступ до аспірантури Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “122 -Комп’ютерні науки”.

2021 – захистила дисертацію на тему “Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу ПЗ на основі онтологічного підходу” та здобула науковий ступінь доктора філософії.

Наукові інтереси

Доповнена реальність /Augmented Reality

Технології розумних міст/ Smart City Technologies

Цифрова урбанізація/ Digital Urbanization

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Веб технології
    – Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення

для магістрів:

    – Проєктування інтерфейсів користувача програмних систем

Olha Pavlova

Educational qualification

2017 – graduated from Khmelnytsky National University of Khmelnytsky with a degree in Computer Engineering.

2018 – admission to graduate the school Khmelnytsky National University of Khmelnytsky, majoring in “122 – Computer Science”.

2021 – defended her dissertation for the degree of Doctor of Philosophy on the topic: “Agent-oriented information technology for assessing the initial stages of the software life cycle based on the ontological approach” in the speciality “122 – Computer Science”

Research interests

Agent-oriented information technology for assessing the initial stages of the software life cycle based on the ontological approach.

Translate »