Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Ярецька Наталія Олександрівна

yaretskano@khmnu.edu.ua

Ярецька Наталія Олександрівна

доцент кафедри

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

Доцент Н. О. Ярецька у 2001 році вступила до Хмельницького національного університету та закінчила у 2006 році з відзнакою факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій за спеціальністю «Соціальна інформатика».

З 2006 по 2008 та з 2014 по 2015 навчалася в аспірантурі Хмельницького національного університету та працювала викладачем кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Тиск пружного циліндричного штампу на пружний шар з початковими (залишковими) напруженнями» в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

З 2006 по 2009 рік працювала асистентом, а з 2009 по 2014 – викладачем кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету. Після захисту дисертації у 2015 році працювала на посаді старшого викладача, а з вересня 2015 року і до теперішнього часу працює доцентом кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету.

 

Сфера наукових інтересів:
  • Контактна взаємодія пружних тіл з початковими (залишковими) напруженнями
  • Математичне моделювання соціальних процесів

 

Основні здобутки:

  • Автор понад 42 наукових статей у провідних вітчизняних та закордонних виданнях, серед них 1 праця входить до наукометричної бази даних Scopus.
  • Учасник 16 всеукраїнських та міжнародних конференцій.
  • Розробник 1 навчально-методичної праці.
  • Виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи № 6Б-2013 «Механіка циклічного фрикційного контакту з відносними мікро-нанопереміщеннями та наступним руйнуванням поверхонь» (2014 р.). Виконавець договорів про творчу співдружність № 10–2007 р. ДС та № 2–2009 р. ТС, № 45-2006 р., № 46-2006 р., які були укладені між Хмельницьким національним університетом та ТОВ «Європа–Експорт Плюс», ТОВ «Назарет-Транс» та приватним навчально-виробничим підприємством «Інтеграл-М».
  • Автор свідоцтва про авторське право на комп’ютерну програму в середовищі Марle (заявка № 55015 від 18.02.2014 р., свідоцтво № 54576 від 05.05.2014 р.) «Розрахунок компонентів напружено-деформованого стану для осесиметричної статичної задачі про тиск пружного циліндричного штампа на пружний шар з початковими (залишковими) напруженнями» («KNDS_CS_PZN»)».
  • Керівник студентського наукового гуртка «Індіго».
  • Стаж роботи − 10 років.

 

Дисципліни:

для бакалаврів:

    – Вища математика

Skills

Вища математика100%
Translate »