Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

SEREIN

“Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains”

“Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії”

543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR

Department Contact Info

Department of Computer Engineering and Information Systems

Khmelnytskyi, 112 Kamianetska st.
І Campus of Khmelnytskyi National University
Departmet 1-114

095-11-22-544
hovorushchenko@khmnu.edu.ua
govorushchenko@gmail.com

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Department Staff

Мета та завдання проекту

Мета проекту TEMPUS SEREIN полягає у підготовці нового покоління технічних і наукових співробітників, здатних виконувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Це буде сприяти виконанню вимог українського суспільства до вирішення проблем в галузі забезпечення політик кібербезпеки в різних доменах  застосування.

Цілі проекту:

 • розробити магістерську навчальну програму з кібербезпеки і стійких систем з 5 курсів;
 • розробити докторантську навчальну програми з кібербезпеки і стійких систем з 3 курсів;
 • розробити навчальну програму для проведення тренінгів фахівців з кібербезпеки і стійких систем з 3-х модулів;
 • заснувати Національний альянс з інформаційної безпеки для проведення тренінгів та консультаційної діяльності у сфері оцінювання та менеджменту кібербезпеки;
 • ввести комплексну схему нарощування потенціалу для залученого професорсько-викладацького складу 7 українських університетів.

Напрями діяльності за проектом

 • розроблення магістерської програми в області кібербезпеки і стійких систем;
 • розроблення докторантської програми в області кібербезпеки і стійких систем;
 • створення Національного альянсу з інформаційної безпеки НАІБ;
 • впровадження схеми активної взаємодії та обміну знаннями між 7 українськими університетами, учасниками проекту;
 • впровадження розроблених програм у навчальний процес та забезпечення підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки;
 • поліпшення рівня володіння англійською мовою учасників проекту

Партнери, учасники проекту

Отримувач гранту – Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія
Євросоюз:

 • Університет Cіті, Лондон, Велика Британія
 • Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція
 • Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Болгарія
 • Національний міжвузівський консорціум з інформатики, Італія

Україна:

 • Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” ім. М.Є. Жуковського
 • Хмельницький національний університет
 • Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 • Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
 • Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Науково-виробнича корпорація «РАДІЙ»
 • Українська федерація індустрії безпеки
 • Українська студентська ассоціація
 • ТОВ “Лайм Сістемз”
 • Міністерство освіти і науки України

Активності проекту

Kick-off Meeting 13-17.02.2014 Tallinn-Stockholm (Установча зустріч учасників проекту)

13-14 лютого 2014 року у Таллінському технологічному університеті (Естонія) та 17 лютого 2014 року у Королівському технологічному інституті, м.Стокгольм (Швеція) відбулась установча зустріч учасників міжнародного TEMPUS проекту SEREIN (Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains, 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR)

Учасниками зустрічі проведено презентацію вищих навчальних закладів, робочих груп з розроблення, апробації та впровадження курсів у галузі безпеки та стійких систем.

Разом з координаторами проекту від Європейського союзу та України визначено та обговорено основні задачі, сфери відповідальності, форми залучення до роботи студентів та аспірантів.

Координаційна зустріч учасників проекту (17.05.2014 р.)

17 травня 2014 року, у рамках конференції DeSSerT на базі Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка відбувся координаційний семінар проекту TEMPUS SEREIN. Від кафедри системного програмування, участь у семінарі приймав Лисенко Сергій Миколайович.

Під час семінару учасники обговорили поточний стан виконання робіт запланованих у проекті, провели узгодження та обговорення структури розроблюваних модулів. Особливу увагу було приділено питанням залучення досвіду європейських освітніх закладів у створенні сучасних навчальних модулів. Зокрема, з доповіддю про особливості процесу розроблення навчальних програм у закордонних закладах освіти виступив доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти в рамках Болонського процесу Ставицький А.В.

Зустрічі зі студентами 2-4 курсу напряму “Комп’ютерна інженерія”

У вересні 2014 року, викладачами кафедри системного програмування Медзатим Д.М. та Лисенко С.М., які є учасниками проекту TEMPUS SEREIN проведено ряд зустрічей із студентами 2, 3 та 4 курсів, напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія”. На цих зустрічах, до студентів доведено інформацію про мету, задачі та стан виконання проекту TEMPUS SEREIN. Із студенським загалом обговорено актуальність та необхіність приділення додаткової уваги при отриманні освіти питанням кібер безпеки, оскільки в сучасному світі захист інформації є одним з найбільших пріорітетів сучасного суспільства.

Моніторинг проекту (19.09.2014 р.) у Хмельницькому національному університеті

19 вересня 2014 року, на базі Хмельницького національного університету х моніторинговою місією працювали два представники Національного Еразмус+ Офісу України, а саме, директор НЕО в Україні Світлана Шитікова та менеджер з моніторингу НЕО в Україні Олена Оржель. Метою візиту представників Національного Еразмус+ Офісу в Україні до Хмельницького національного університету стало проведення моніторингу проекту TEMPUS SEREIN, який є одним з чотирьох проектів програми TEMPUS, що в даний момент реалізується у ХНУ.

Серед учасників проекту, які взяли участь у моніторингу: Дмитро Медзатий, Сергій Лисенко, Тетяна Говорущенко (Хмельницький національний університет), Євген Брежнєв, Олег Іляшенко (Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»), Ігор Жуковицький (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту), Інна Скарга-Бандурова (Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимимра Даля), Андрій Луцків (Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя), Олександр Гордєєв (Університет банківської справи Національного банку України) та Сергій Стіренко (Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України).

Під час проведення моніторингу, представники Українських вищих навчальних закладів ознайомились з історією Хмельницького національного університету, зустрілися з керівництвом університету в особі проректора з міжнародних зв’язків Йохни М.А.

Моніторинговою комісією були заслухані доповіді представників українських університетів про прогрес виконання проекту, обговоренні поточні проблеми та особливості реалізації проекту з урахуванням положень нового  закону України про Освіту.

В цілому, за результатами моніторингу, комісією відмічено сталість виконання проекту, високий рівень організації взаємодії партнерів, відповідність кваліфікації задіяних науково-педагогічних працівників та надано рекомендації щодо підвищення ефективності розповсюдження інформації про проект серед студентів, а також більш широке залучення студентів та роботодавців до питань підготовки нових навчальних курсів.

Translate »