Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Дізнавайся більше

Студенту3

Вступ в магістратуру

Інформація щодо вступних випробувань для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Вступ до аспірантури

Інформація щодо вступних випробувань для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Освітня програма

ОПП “Комп’ютерна інженерія та програмування” першого (бакалаврського) рівня

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

ОПП “Комп’ютерна інженерія та програмування” першого (бакалаврського) рівня (мова викладання – англійська)

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

ОПП “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

ОНП “Комп’ютерна інженерія та програмування” другого (магістерського) рівня

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

ОНП “Комп’ютерна інженерія” третього (доктор філософії) рівня

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

Вибіркові траекторії

Програмування

IoT + DevOps

Інформаційні системи

Програмні засоби захисту інформації і кібербезпеки КІ

Навчання бакалаврів спеціальностей 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування” та 126 – Інформаційні системи та технології

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем для ефективного здобуття знань в галузі ІТ пропонує вибір з таких чотирьох траєкторій

Додаткові роз’яснювальні матеріали з вибору навчальних дисциплін
Additional explanatory materials for elective disciplines choosing

Процедура вибору здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем теми кваліфікаційної роботи

Процедура вибору здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем теми кваліфікаційної роботи

01

у вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 4-го курсу обирає наукового керівника кваліфікаційної роботи, враховуючи збіжність власних науково-практичних інтересів з науково-практичними інтересами керівника;

02

у вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 4-го курсу працює з науковим керівником над вибором теми – при цьому слід враховувати можливість її виконання саме в цьому закладі вищої освіти, актуальність та перспективність теми, наявність теоретичної бази за даною темою, а також практичну значущість теми (можливі напрямки тематики кваліфікаційної роботи представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи, приклади формулювання тем кваліфікаційних робіт представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи);

03

до 30 вересня поточного навчального року здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я завідувача кафедри щодо закріплення теми кваліфікаційної роботи та керівника кваліфікаційної роботи (форма заяви представлена в методичних вказівок щодо виконання кваліфікаційної роботи);

04

завідувач кафедри розглядає подані заяви і до 10 жовтня поточного навчального року формує список закріплених тем кваліфікаційних робіт та призначає керівників здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем;

05

на підставі подання кафедри, наказом Хмельницького національного університету офіційно затверджується тема та призначається керівник кваліфікаційної роботи.

01

у вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури обирає наукового керівника кваліфікаційної роботи, враховуючи збіжність наукових інтересів з інтересами керівника;

02

у вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури працює з науковим керівником над вибором теми – при цьому слід враховувати можливість її виконання саме в цьому закладі вищої освіти, актуальність та перспективність теми, наявність теоретичної бази за даною темою, а також практичну значущість теми (можливі напрямки тематики кваліфікаційної роботи представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра, приклади формулювання тем кваліфікаційних робіт магістра представлені у методичних вказівках щодо виконання кваліфікаційної роботи);

03

до 30 вересня поточного навчального року здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я завідувача кафедри щодо закріплення теми кваліфікаційної роботи та керівника кваліфікаційної роботи (форма заяви представлена в методичних вказівок щодо виконання кваліфікаційної роботи);

04

завідувач кафедри розглядає подані заяви і до 10 жовтня поточного навчального року формує список закріплених тем кваліфікаційних робіт та призначає наукових керівників здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем;

05

на підставі подання кафедри, наказом Хмельницького національного університету офіційно затверджується тема та призначається керівник кваліфікаційної роботи.

Шаблон для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

Оформлення пояснювальної записки кваліфікаційної роботи магістра ОБОВ’ЯЗКОВО здійснюється з використанням шаблону. Послідовність оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра:

 • Титульний лист (не нумерується, без рамки)
 • Завдання (не нумерується, без рамки)
 • Відомість документів (відомість роботи, не нумерується, з рамкою). Анотація (без рамки)
 • Зміст (нумерується як аркуш 2, з рамкою)
 • Вступ (нумерується, з рамкою)
 • Розділи (нумеруються, з рамкою)
 • Перелік джерел посилань ГОСТ-2015 (нумерується, з рамкою)
 • Додатки (нумеруються, без рамки, нумерація наскрізна)

До пояснювальної записки додаються:

 • рецензія (заповнюється керівником);
 • направлення на захист (видається керівником).

P.S. Роботи, не оформлені у вказаних шаблонах, допускатися до нормоконтролю не будуть.

Виконану бакалавром роботу потрібно завантажити в репозитарій ХНУ . Для цього потрібно сформувати 2 файли: відповідний файл формату pdf та супровідний файл формату doc(x)

Структура файлу pdf:
 1.  Титульна сторінка роботи (скан зі всіма підписами)
 2.  Завдання  (скан обох сторінок зі всіма підписами)
 3.  Відомість документів (відомість роботи);
 4.  Анотація
 5.  Вся робота із додатками
 6.  Довідка Unichek (тільки перша сторінка)
 7.  Довідка AntiPlagiarizm
 8.  Рецензія (скан обох сторінок з підписами)
 9.  Заява студента про дозвіл на перевірку та розміщення в репозитарій (скан з підписами) – Зразок заяви у приєднаному файлі ШАБЛОНУ
 10.  Рішення експертної комісії щодо допуску роботи до захисту (скан з підписами) – Зразок у приєднаному файлі  ШАБЛОНУ
Орім того для наших бібліотекарів потрібно сформувати супровідний файл формату doc(x), який містить наступну інформацію:
 • автор, назва роботи, спеціальність, анотація, ключові слова, кількість сторінок( щоб не відкривати файли)  – Зразок у приєднаному файлі ШАБЛОНУ

Пропонується файли називати за прізвищем студента та номером групи, наприклад Іваненко_КІ2м-19.pdf

Виконану магістром роботу потрібно завантажити в репозитарій ХНУ . Для цього потрібно сформувати 2 файли: відповідний файл формату pdf та супровідний файл формату doc(x)

Структура файлу pdf:
 1.  Титульна сторінка роботи (скан зі всіма підписами)
 2.  Завдання  (скан обох сторінок зі всіма підписами)
 3.  Реферат
 4.  Вся робота із додатками
 5.  Довідка Unichek (тільки перша сторінка)
 6. 6. Довідка AntiPlagiarizm
 7.  Рецензія (скан обох сторінок з підписами)
 8.  Заява студента про дозвіл на перевірку та розміщення в репозитарій (скан з підписами) – Зразок заяви у приєднаному файлі ШАБЛОНУ
 9.  Рішення експертної комісії щодо допуску роботи до захисту (скан з підписами) – Зразок у приєднаному файлі  ШАБЛОНУ
Орім того для наших бібліотекарів потрібно сформувати супровідний файл формату doc(x), який містить наступну інформацію:
 • автор, назва роботи, спеціальність, анотація, ключові слова, кількість сторінок( щоб не відкривати файли)  – Зразок у приєднаному файлі ШАБЛОНУ

Пропонується файли називати за прізвищем студента та номером групи, наприклад Іваненко_КІ2м-19.pdf

Шаблон для виконання кваліфікаційної роботи магістра

Оформлення пояснювальної записки кваліфікаційної роботи магістра ОБОВ’ЯЗКОВО здійснюється з використанням шаблону. Послідовність оформлення кваліфікаційної роботи магістра:

 • Титульний лист (не нумерується)
 • Завдання (не нумерується, один двосторонній лист)
 • Зміст (нумерується як аркуш 2, нумерація справа зверху)
 • Список термінів, скорочень та позначень (не нумерується, у випадку наявних 5 та більше не загально прийнятих позначень, інакше – не обов’язково)
 • Вступ (нумерується)
 • Розділи (нумеруються)
 • Перелік посилань (нумерується)
 • Додатки (нумеруються, нумерація наскрізна)

Примітка: додатки повинні містити копію статті чи тез. До пояснювальної записки додаються:

 • реферат (залишається на кафедрі);
 • додатковий екземпляр завдання (залишається на кафедрі);
 • заява на тему;
 • рецензія (заповнюється керівником);
 • направлення на захист (видається керівником);

P.S. Роботи, не оформлені у вказаних шаблонах, допускатися до нормоконтролю не будуть.

Інформація щодо вступних випробувань для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Для вступу до магістратури за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія необхідно успішно скласти:

 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО);
 • додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами бакалавра з інших галузей).

Інформація щодо вступних випробувань для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Для вступу на програму доктора філософії за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія необхідно скласти:

 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (в Хмельницькому національному університеті);
 • додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами магістра з інших галузей).
Translate »