Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

 

18 травня 2023 року здобувачі освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також викладачі кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем, зокрема ті, які забезпечують викладання освітніх компонентів на цій освітній програмі, взяли участь у одноденній Міжнародній конференції з доброчесності у вищій освіті, бізнесі та суспільстві (International conference on integrity in higher education, business and society). В якості співорганізаторів цієї міжнародної конференції, яка була проведена в рамках проєкту BRIDGE, виступили Херсонський національний технологічний університет (Україна) та Упсальський університет (Швеція)
Метою конференції були обмін досвідом та обговорення найкращих практик забезпечення доброчесності в різних сферах життя суспільства, зокрема, у вищій освіті. Під час заходу учасниками було обговорено широке коло питань, пов’язаних з академічною доброчесністю, дослідницькою та діловою етикою та етикою цивільної науки.
Учасники конференції одержали цінний досвід в сфері дотримання доброчесності, позитивні враження та сертифікати про участь у заході.

Учасники отримали відповідні сертифікати:

Translate »