Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Опитування 2022-2023

Анкетування

Опитування роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо ОПП “Комп’ютерна інженерія та програмування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітньої програми спеціальності  “Комп’ютерна інженерія”

Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення (опитування науковопедагогічних працівників)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості практичної підготовки здобувачами освіти (після проходження ними практики)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітньої програми роботодавцями

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 


Опитування роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітньої програми спеціальності  “Комп’ютерна інженерія”

 

Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення (опитування науковопедагогічних працівників)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості практичної підготовки здобувачами освіти (після проходження ними практики)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітньої програми роботодавцями

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 


 

 

Опитування роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія” третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітньої програми спеціальності  “Комп’ютерна інженерія”

 

Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення (опитування науковопедагогічних працівників)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості практичної підготовки здобувачами освіти (після проходження ними практики)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітньої програми роботодавцями

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 


Блок опитувань щодо оцінювання якості викладання навчальних дисциплін здобувачами освіти

 

Survey of applicants for higher education on the educational-professional program “Computer Engineering and Programming” (in English) of the first (bachelor’s) level of higher education

These questionnaires were created by the administration of KhNU to receive feedback from employers, researchers, and educators on educational programs in the specialties of “Computer Engineering”

 

The quality of the content and implementation of the educational program, its further improvement (for lecturers)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the educational program by students

Take the survey Survey Analytics

 

Adherence to academic integrity by research and teaching staff

Take the survey Survey Analytics

 

Adherence to academic integrity by students

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluating the quality of practical training by students

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the quality of professional training by graduates of the educational program

Take the survey Take the survey Survey Analytics

 
 
Evaluation of the quality of teaching disciplines by students

Опитування роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо ОПП “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітньої програми спеціальності “Інформаційні системи та технології”

 

Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення (опитування науковопедагогічних працівників)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності  здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості практичної підготовки здобувачами освіти (після проходження ними практики)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітньої програми роботодавцями

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Опитування роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо ОПП “Інформаційні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітньої програми спеціальності  “Інформаційні системи та технології”

 

Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення (опитування науковопедагогічних працівників)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Дотримання академічної доброчесності  здобувачами вищої освіти

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Оцінювання якості практичної підготовки здобувачами освіти (після проходження ними практики)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

Контакти кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Хмельницький, вул. Кам’янецька 112
1 корпус Хмельницького національного університету
Кафедра 1-114

095-11-22-544
hovorushchenko@khmnu.edu.ua
govorushchenko@gmail.com

Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00

Ми в соціальних мережах

Склад кафедри

Translate »