Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін здобувачами освіти

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін здобувачами освіти

ОПП “Комп’ютерна інженерія та програмування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Програмування” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

2 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Програмування” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Веб-технології” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

3 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів 2-о курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія електричних та магнітних кіл” для студентів 2-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерна логіка” для студентів 2-о курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

4 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Бази даних” для студентів 2-о курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Моделювання систем” для студентів 2-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія ймовірності та математична статистика” для студентів 2-о курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

5 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів 3-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Обробка інформації та мультимедійні системи” для студентів 3-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Громадянське суспільство, економіка та управління” для студентів 3-го курсу спеціальності 123 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

6 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів 3-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Архітектура комп’ютерів” для студентів 3-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Культурологія, культура мовлення, етика та естетика” для студентів 3-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)
7 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні та кіберфізичні системи” для студентів 4-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Системне програмування та Інтернет речей” для студентів 4-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі, системне адміністрування та кібербезпека” для студентів 4-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)
 

ОНП “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Технології проєктування програмних систем” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерна інженерія в телекомунікаційних системах” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія і проєктування комп’ютерних та кіберфізичних систем і мереж” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

2 SEMESTER

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Проєктування інтерфейсів користувача програмних систем” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Системна інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія і технології проєктування спеціалізованих операційних систем” для студентів 1-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Пройдіть опитування Survey Analytics

3 SEMESTER

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Організація та управління бізнес-проєктами в галузі інформаційних технологій” для студентів 2-о курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Take the survey Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Безпека та захист комп’ютерних систем” для студентів 2-го курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Take the survey Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія і технології проєктування спеціалізованих операційних систем” для студентів 2-о курсу спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія (освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”)

Take the survey Аналітика опитування

“Computer Engineering and Programming” (in English) of the first (bachelor’s) level of higher education

1 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Programming” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Higher Math” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Information Technologies” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

2 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Web technologies” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Programming” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Higher mathematics” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

3 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Computer logic” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Theory of electric and magnetic circuits” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Object-oriented programming” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics
 
4 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Data bases” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Systems modeling” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Probability theory and mathematical statistics” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

5 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Information processing and multimedia systems” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “System software” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Civil society, economics and governance” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

6 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Computer architecture” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “System software” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Culturology, speech culture, ethics and aesthetics” for students of the 1st year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics
7 SEMESTER

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Computer and cyberphysical systems” for students of the 4th year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “System programming and the Internet of Things” for students of the 4th year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

Evaluation of the teaching quality of the academic discipline “Computer networks, system administration and cybersecurity” for students of the 4th year of the specialty 123 – Computer Engineering (educational program “Computer Engineering and Programming”)

Take the survey Survey Analytics

 

ОПП “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Програмування” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

2 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Програмування” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Веб-технології” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування
 

3 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів 2-о курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія електричних та магнітних кіл” для студентів 2-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерна логіка” для студентів 2-о курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

4 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Бази даних” для студентів 2-о курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Моделювання систем” для студентів 2-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія ймовірності та математична статистика” для студентів 2-о курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

5 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів 3-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Смарт-технології та Інтернет Речей” для студентів 3-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Громадянське суспільство, економіка та управління” для студентів 3-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування

 

6 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів 3-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень” для студентів 3-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування Аналітика опитування
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Культурологія, культура мовлення, етика та естетика” для студентів 3-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
 
 

7 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Менеджмент проєктів інформаційних систем та бізнес-аналітика” для студентів 4-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Безпека та якість інформаційних систем та технологій” для студентів 4-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні системи та мережі” для студентів 4-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)
Пройдіть опитування

Аналітика опитування

ОПП “Інформаційні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Методологічні основи створення інформаційних систем та технологій” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Безпека та захист інформаційних систем та технологій” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

2 СЕМЕСТР

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “ІТ-інфраструктури” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Технології проєктування інформаційних систем” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Управління ІТ-проєктами” для студентів 1-го курсу спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології (освітня програма “Інформаційні системи та технології”)

Пройдіть опитування Аналітика опитування

Контакти кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Хмельницький, вул. Кам’янецька 112
1 корпус Хмельницького національного університету
Кафедра 1-114

095-11-22-544
sprdepartment@gmail.com
t.hovorushchenko@khnu.km.ua
govorushchenko@gmail.com

Понеділок – П’ятниця 9:00 – 17:00

Ми в соціальних мережах

Склад кафедри

Translate »