Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Прилюдний захист дисертаційної роботи викладача кафедри Павлової Ольги Олександрівни

 

25 січня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 70.052.005 Хмельницького національного університету відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу» асистента кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Павлової Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Компютерні науки» (галузь знань – 12 “Інформаційні технології”). Науковий керівник – Говорущенко Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради:

Голова ради: 

  • Бармак Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету. Роботу оцінено позитивно, без зауважень.

Рецензенти: 

  • Савенко Олег Станіславович, доктор технічних наук, професор, декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету. Роботу оцінено позитивно, без зауважень.
  • Лисенко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету. Роботу оцінено позитивно, без зауважень.

Опоненти: 

  • Маєвський Дмитро Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету. Роботу оцінено позитивно, без зауважень.
  • Гордєєв Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри кібербезпеки Університету банківської справи. Роботу оцінено позитивно, без зауважень.
На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присудила Павловій Ользі Олександрівні ступінь доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».
Щиро вітаємо!

 

Translate »