Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Січень 2021

Month

  25 січня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 70.052.005 Хмельницького національного університету відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу» асистента кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Павлової Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (галузь знань – 12 “Інформаційні...
Read More
  Вітаємо доктора технічних наук, професора, завдіувача кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Говорущенко Тетяну Олександрівну з присудженням їй Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік за роботу “Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу” (Постанова ВРУ 1043-IX від 02.12.20) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-20#Text  
Read More

Останні коментарі

    Translate »