Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Деталізований навчальний план підготовки магістрів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Освітньо-наукова програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”

1 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Технології проєктування програмних систем

Комп’ютерна інженерія в телекомунікаційних системах

Теорія і проєктування комп’ютерних та кіберфізичних систем і мереж

Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методологія та організація наукових досліджень

Філософські проблеми наукового пізнання

2 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Проєктування інтерфейсів користувача програмних систем

Системна інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем

Теорія і технології проєктування спеціалізованих операційних систем

2 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 2

3 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Організація та управління бізнес-проєктами в галузі інформаційних технологій

Безпека та захист комп’ютерних систем

Теорія і технології проєктування та моделювання спеціалізованих комп'ютерних систем

3 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 3

Вибіркова дисципліна 4

4 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Науково-дослідна практика

Дипломна робота

Translate »