Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Деталізований навчальний план підготовки докторів філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

1 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія науки

Управління науковими ІТ-проектами

Методи оптимізації в наукових дослідженнях та експериментах

Іноземна мова за академічним спрямуванням

Формальні методи розроблення критичних систем

Методи розв’язування наукових задач комп’ютерної інженерії

Моделювання комп’ютерних та кіберфізичних систем і мереж

2 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Педагогіка, психологія та педагогічна майстерність у вищій школі

Інтелектуальні інформаційні технології

Методологія розроблення, верифікації та розгортання програмного забезпечення і систем в хмарних середовищах

Іноземна мова за академічним спрямуванням

2 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 2

3 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова: іншомовна комунікація

4 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова: іншомовна комунікація

Педагогічна практика

Translate »