Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Finance Faculty

Говорущенко Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри, д.т.н., професор
tat_yana@ukr.net, govorushchenko@gmail.com, hovorushchenko@khmnu.edu.ua
+1-2351-2361-355

Навчальні дисципліни:

– Комп’ютерна логіка
– Технології проектування програмних систем
– Системна інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
– Організація та управління бізнес-проєктами в галузі інформаційних технологій
– Управління науковими ІТ-проектами

More Detail

Савенко Олег Станіславович

Декан факультету інформаційних технологій
osavenko@khmnu.edu.ua, savenko_oleg_st@ukr.net

Навчальні дисципліни:

– Програмування
– Дискретна математика
– Системне програмне забезпечення
– Безпека та захист комп’ютерних систем
– Методи оптимізації в наукових дослідженнях та експериментах

More Detail

Лисенко Сергій Миколайович

д.т.н., професор
sirogyk@ukr.net, sprlysenko@gmail.com, lysenkos@khmnu.edu.ua

Навчальні дисципліни:

– Об’єктно-орієнтоване програмування
– Об’єктно-орієнтоване проєктування
– Об’єктно-орієнтовані технології програмування
– Напрямки досліджень та розвитку комп’ютерної інженерії
– Формальні методи розроблення критичних систем

More Detail

Мартинюк Валерій Володимирович

д.т.н., професор
martyniukva@khmnu.edu.ua, martynyuk.valeriy@gmail.com

Навчальні дисципліни:

– Архітектура комп’ютерів
– Методологія та організація наукових досліджень
– Теорія, проєктування та моделювання спеціалізованих комп’ютерних систем

More Detail

Боровик Олег Васильович

д.т.н., професор
bov_nadpsu@ukr.net

Навчальні дисципліни:

– математична лінгвістика

More Detail

Яцків Василь Васильович

д.т.н., професор
jazkiv@ukr.net

Навчальні дисципліни:

– Дипломне проектування

More Detail

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

к.т.н., доцент
hnatchuky@khmnu.edu.ua, liza_veta@ukr.net

Навчальні дисципліни:

– Інженерія програмного забезпечення
– Менеджмент проєктів інформаційних систем та бізнес-аналітика
– Інтелектуальні інформаційні технології

More Detail

Медзатий Дмитро Миколайович

к.т.н., доцент
medzatyid@khmnu.edu.ua

Навчальні дисципліни:

– Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів
– Дипломне проектування

More Detail

Корецька (Ковтун) Людмила Олександрівна

к.т.н., доцент
koretskal@khmnu.edu.ua, sorokinaluda2908@gmail.com

Навчальні дисципліни:

– Обробка інформації та мультимедійні системи

More Detail

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Join Special Event
Accounting Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more

Translate »